Vad ett träd kan göra - What a tree can do

Världen behöver ett nytt förhållningssätt till material. Stora Enso utvecklar och tillverkar en mängd förpackningar, massa, trästommar till byggen, papper och biomaterial som härrör från trä. Men vi stannar inte där. Vi tror att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av ett träd i morgon. Har du någonsin funderat på vad ett träd kan göra? Titta på vår film och få reda på det.

The world needs a new approach to materials. Stora Enso develops and produces a range of packaging, pulp, wooden building solutions, paper and biomaterials derived from wood. But we’re not stopping there. We believe that anything made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Have you ever thought about what a tree can do? Watch our film and find out.

Uppdaterad: