29 maj

Utomhuspedagogik i Örnsköldsvik

Utomhuspedagogik i Örnsköldsvik

Höglandsskolan i Örnsköldsviks satsade på utomhuspedagogik när lärarna hade studiedag. Det är ett led i kommunens och skolans strävan att flytta ut undervisningen och flytta in naturen. På skolan finns färdiga planer och material för att bygga ett uteklassrum. 

Tillsammans med Skogen i Skolan Västernorrland fick lärarna prova på övning 15 i Skolskogsryggsäcken Vi sitter ihop. I Västernorrland får alla skolor som bokar regionsamordnaren till sin studiedag eller APT testa materialet i Skolskogsryggsäcken och sedan behålla ryggsäcken. 

Även 36-leken testades under dagen – temat är allemansrätt och tre lag tävlar mot varandra för att komma först till 36 genom tärningar och att svara rätt på frågorna – eller genomföra någon utmaning.

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran