Vindskydd, basläger och stort uteklassrum
Uteklassrum

Ett uteklassrum är en specifik plats utomhus där man kan undervisa, ett bra komplement till skolans undervisning inomhus. Ett uteklassrum kan finnas i en skolskog, i en park, på skolgården, på en strand intill en sjö eller under ett träd.  

Ett uteklassrum kan även ha ett tak, bänkar och kanske en eldstad, saker som ger skydd och underlättar vid längre vistelser utomhus eller vid dåligt väder. Du som lärare kan själv bestämma hur du vill att ditt uteklassrum ska se ut. 

Tre tips på olika typer av uteklassrum

Vindskydd 

Vindskydd i skogen.
Foto: Ewa-Marie Zetterkvist

Vår definition av ett vindskydd är en plats i en skoglig miljö där man kan få skydd mot vinden, ett ställe med någon form av tak och väggar. Även vindskydd är en samlingsplats när man är ute i skogen och undervisar.  

Instruktioner för hur du bygger ett vindskydd

Basläger

Basläger i skogen
Foto: Jens Meyer

Ett basläger är i det här fallet en plats eller ett område i en skoglig miljö med sittplatser/bänkar av trästockar och med en eldstad i mitten. Det är en samlingsplats för många aktiviteter och lektioner. 

Instruktioner för hur du bygger ett basläger 

Stort uteklassrum 

Ett stort uteklassrum i skogen.
Foto: Jens Meyer

Ett stort uteklassrum är i det här fallet en större yta utomhus med någon form av tak, väggar och bänkar. Det är en yta som rymmer ett större antal personer. 

Klassrummet lämpar sig för lektioner i skolans alla ämnen och med Skogen i Skolans övningar kan du här enkelt genomföra ämnesövergripande aktiviteter med dina elever och lärarkollegor. 

Idag finns det s.k. stora uteklassrummet vid flera skolor i Värmland. Det finns även ett sådant uteklassrum (Yggdrasil) i Stora Skuggan, norra Djurgården i Stockholm. 

Boka ett uteklassrum 

Uteklassrummet i Stora Skuggan i Stockholm
Foto: Anna Steinwall

Skolor och pedagogiska verksamheter för barn och unga kan kostnadsfritt boka klassrummet Yggdrasil i Stora Skuggan i Stockholm. Uteklassrummet har en area på 50 kvm, med bänkar och en eldstad.  Du kan boka klassrummet från en halvtimme upp till en heldag genom Skogen i Skolan Mälardalen.  

Uteklassrummet ”Yggdrasil” har fått sitt namn av de två bärande trästolparna av ask, enligt vikingarnas asa-tro var världen en stor ask som de kallade Yggdrasil. Stora Skuggan där klassrummet finns är en nationalstadspark på norra Djurgården i Stockholm. 

Mer info samt bokningar

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran