Uteklassrum i Skolskogen

Ett uteklassrum är en specifik plats utomhus för undervisning och är en lärmiljö som komplement till skolans undervisning inomhus – i en skolskog, i en park, på skolgården, på en strand intill en sjö eller under ett träd.

Du som lärare kan själv bestämma hur du vill att ditt uteklassrum ska vara och se ut.

Ett uteklassrum kan även ha ett tak, bänkar och kanske en eldstad, saker som ger skydd och underlättar vid längre vistelser utomhus eller vid dåligt väder.

Bild på ett basläger

Foto: Jens Meyer

Vi vill visa upp tre olika exempel samt ge tips på hur man bygger ett basläger, det mindre vindskyddet och det stora uteklassrummet.

Stolta personer visar upp sitt nybyggda basläger

Foto: Egen, Jens Meyer

Bygga och utveckla ett basläger, vad man bör man tänka på!

Läs i dessa dokument om hur man gör!

Bygga ett basläger

Elden

Så här gör du en trefots surrning

Om olika knopar

Bygga och utveckla ett mindre vindskydd.

I Norrbotten har ett samverkansprojekt drivits mellan Skoglig samverkan i Norrbotten, Skogen i Skolan Norrbotten och det statligt finansierade projektet Naturnära Jobb.

Här har tre olika skolor kunnat utvecklat sin utomhusundervisning med hjälp av Naturnära Jobb, som har eller inom kort kommer att bygga vindskydd i deras skolskogar. Ewa-Marie Zetterkvist, regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten har samordnat kontakter och även  skapat avtal för skolskogar.
 
Vill du bygga ett eget vindskydd och ta del av ritningar och övrig information. Läs mer i detta dokument.
 
 

Mindre vindskydd

Foto: Ewa-Marie Zetterkvist

Bygga och utveckla det stora uteklassrummet.

Inom Skogen i Skolan Värmland har ett större uteklassrum på 50 kvm utvecklats. Idag finns det s.k. stora uteklassrummet vid flera skolor i Värmland. Det finns även ett sådant uteklassrum (Yggdrasil) på Stora Skuggan, norra Djurgården i Stockholm.

Det stora uteklassrummet

Foto: Jens Meyer

Hur gör man?

För att ta del av planritningar, teknisk beskrivning, kapnoter osv. samt få tips på hur man kan utveckla den pedagogiska verksamheten vid uteklassrummet, kontakta Jens Meyer, Skogen i Skolans regionsamordnare i Värmland. (Obs! Detta gör Jens på konsultbasis).

Kontaktuppgifter till Jens Meyer: Gräsdalsgatan 15, 651 09 Karlstad

 070-525 86 94 jens.meyer2@hammaro.se

 

Boka kostnadsfritt uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan!

Skolor och pedagogiska verksamheter för barn och unga kan boka klassrummet kostnadsfritt från en halvtimme upp till en heldag genom Skogen i Skolan Mälardalen. Uteklassrummet har en area på 50 kvm, med bänkar och en eldstad.

Både uteklassrummet och miljön runtomkring lämpar sig för lektioner i skolans alla ämnen och med Skogen i Skolans övningar kan du enkelt genomföra ämnesövergripande aktiviteter med dina elever och lärarkollegor.

Uteklassrummet ”Yggdrasil” har fått sitt namn av de två bärande trästolparna av ask för enligt vikingarnas asa-tro var världen en stor ask som de kallade Yggdrasil.

Stora Skuggan där klassrummet finns är en nationalstadspark på norra Djurgården i Stockholm.

För mer info samt bokningar: https://boka.se/uteklassrummet

Yggdrasil på Stora Skuggan

Foto: Anna Steinwall

Uppdaterad: