Uteklassrum i Skolskogen

Ett uteklassrum kan bestå av ett tak, bänkar och kanske en eldstad, saker som ger skydd och underlättar vid längre vistelser utomhus eller vid dåligt väder. Det kan också bara vara en viss plats utomhus, en plats i en park, på skolgården, i en skog, på stranden intill en sjö eller under ett träd. 

Du som lärare kan själv bestämma hur du vill att ditt uteklassrum ska se ut. Fundera på vad som är syftet med lektionen - vad ska läras ut, vad ska undersökas, vad ska utvecklas hos eleverna och gruppen, vad vill du att ni ska uppleva och uppnå? Det viktigaste med ett uteklassrum är att det skapar en utgångspunkt och samlingsplats utomhus.

Ett uteklassrum är en resurs för skolor, under lektionstid inom skolans alla ämnen, för fritidsverksamhet samt för föreningar och allmänheten efter skoltid och på helger. Utomhuspedagogiken leder till många positiva effekter på både klassen och den individuella eleven! 

Bilden nedan är från uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan i Stockholms Nationalstadspark.

 

 

Uppdaterad: