Användarkonto

Skogen i Skolans webbplats har beviljats utgivningsbevis. I korthet innebär utgivningsbeviset att webbplatsen har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv och radio). Detta betyder bland annat att YGL är överordnad Personuppgiftslagen (PUL) i de fall där PUL strider mot yttrandefrihetsskyddet.

Utgivningsbeviset är utfärdat av Radio- och TV-verket. För frågor kring Skogen i Skolans utgivningsbevis eller om du vill komma i kontakt med ansvarig utgivare, Johan Larsson, hör av dig via e-post kansli@skogeniskolan.se.

Ange ditt användarnamn på Skogen i Skolan.
Ange ett lösenord för ditt konto.