Skogskollo för tjejer

Skogskollo för tjejer

 

Det här är Skogskollo
Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn.

På programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa med material från skogen och självklart att leka, grilla och umgås med nya vänner. Deltagarna får också möta spännande människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt.

Skogskollo för tjejer startade 2012 och vänder sig sedan dess till tjejer som börjar årskurs 5, 6 och 7 till hösten. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen.

I planering och genomförande av skogskollo läggs stor vikt vid att visa att både kvinnor och män kan arbeta inom skogssektorn. Behovet av förebilder är stort. Skogskollo uppmuntrar de representanter från branschen som deltar i kollot att reflektera över sitt yrke och sin utbildning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Representanterna kan därmed dela med sig av erfarenheter av att vara kvinna respektive man i skogssektorn. Framförallt visar kollot upp skogens alla möjligheter.

Intresseanmälan Skogskollo
Intresserade tjejer anmäla sitt intresse för att delta i ett kollo. Det planeras för att anordna flera Skogskollo i ett antal regioner under sommarlovets sista vecka. Mer information finns på webbplatsen: www.skogskollo.se. Anmälan sker via ett formulär där du ange till vilket kollo din intresseanmälan i första hand gäller. Så snart anmälan öppnar återkommer kollokansliet med en förfrågan och du kan då välja om du vill delta. En intresseanmälan är alltså inte bindande. Intresseanmälan skickas in via Skogskollos webbplats: anmälan

Organisation
Vi som anordnar Skogskollo är Skogstekniska klustret i Vindeln, med ett antal av Skogen i Skolans regioner. Projekt Skogskollo för tjejer finansieras av Länsstyrelsen i Västernorrland, Region Västerbotten, Kungliga skogs- och lantbruksakademiens fond Lantbruksveckan och privata bidrag från företag.

Mer information

Uppdaterad: