Skogens dagar

Skogens dagar i Karlstad
Elever och Pedagoger i årskurs 4–8 i Värmland är välkomna till Skogens Dagar i Karlstad som sker vart tredje år. Vi hälsar dig och din klass välkommen till en intressant skogsdag på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad, där vi tidigare samlat 4 000–5 000 elever och lärare. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: skogen, trävaror, massa och papper, fritid i skogen. Det krävs inga angivna starttider, klassen kan valfritt starta på de stationer som passar bäst. Lärarstudenter hjälper till att hänvisa till lämplig station.

Anmälan till Skogens Dagar i Karlstad:
Sker inför varje tillfälle det anordnas.

Uppdaterad: