Skogens dagar

Skogens dagar i Karlstad 2016
Elever och Pedagoger i årskurs 4–8 i Värmland är välkomna till Skogens Dagar i Karlstad 17–18 maj 2016. Återigen hälsar vi dig och din klass välkommen till en intressant skogsdag på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn i Karlstad, där vi tidigare samlat 4 000–5 000 elever och lärare både 1996, 1998, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013. Arrangemanget är uppdelat i fyra teman: skogen, trävaror, massa och papper, fritid i skogen. Det krävs inga angivna starttider, klassen kan valfritt starta på de stationer som passar bäst. Lärarstudenter hjälper till att hänvisa till lämplig station.

 

Anmälan till Skogens Dagar i Karlstad:
kan endast göras via e-post till monica.lundell@skogsstyrelsen.se.
Ange önskad dag tisdag 17/5 eller onsdag 18/5 och e-posta din anmälan senast den 19 april.
Bekräftelse skickas med e-post.

Mer information i inbjudan
Läs mer i inbjudan. Klicka här: Skogens dagar i Karlstad 2016.
 

----------------------------------------

Skogens dagar 2013
Skogens dagar pågick den 21-22 maj i Karlstad och den 22-23 maj 2013 i Örebro.

  • Karlstad
    Evenemanget pågick på Norra Fältet vid Sandbäckstjärn och i Örebro vid Kvinnerstaskolan. Omkring 5000 elever med sina lärare besökte en mängd stationer kopplade till skog eller jord, deras produkter och ett innehåll kopplat till läroplanen.
     
  • Örebro
    Två skogsdagar pågick vid Kvinnerstaskolan strax norr om Örebro och samlade mer än 2000 elever och lärare som besökte en mängd stationer kopplade till skog eller jord, deras produkter och ett innehåll kopplat till läroplanen.
Publicerad: