Utbildningsvägar och yrken

Utbildningsvägar till jobb i skogsbranschen

Skogssektorn är en bred bransch och många olika typer av utbildningar kan leda till jobb i skogsbranschen - från skogsprogram på naturbruksgymnasium, skogligt basår och utbildningar på högskolenivå som Skogsmästar- och Jägmästarprogrammet på SLU.

Utöver det finns flera praktiska skogsbruksutbildningar och studievägar inom trä, papper och massa. I skogsbranschen ryms förstås också yrken där utbildningar inom ekonomi, kommunikation, juridik, IT med mera är efterfrågade.

Här har vi samlat några länkar där du hittar mer information om olika yrken i skogsbranschen och utbildningar som kan leda dit.

Exempel på skogsyrken (Jobba grönt)

Kortfilmer om skogliga yrken (Skogen i Skolan)

Utbildningar inom skog och skogsindustri (SkogsSverige)

Möt några som jobbar med skogen (Skogsindustrierna)

Kompetensförsörjning i skogsnäringen (Skogsindustrierna)

Yrkesutbildning inom trä- och möbelindustrin (TMF)

Naturbruksgymnasium inriktning skog (Naturbruksgymnasierna)

Skogligt basår för blivande skogsmästare (SLU)

Skogsmästarprogrammet i Skinnskatteberg (SLU)

Jägmästarprogrammet i Umeå (SLU)

Yrken i skogen (SLA)

 

Uppdaterad: