Utbildningar och yrken inom skog

kvinna i skog
Foto: Unsplash

Välkommen till en framtidsbransch

Är du intresserad av hur ett hållbart samhälle ska se ut?
Tänker du på hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka material vi ska använda i framtiden? 
Är du intresserad av framtidens digitala lösningar, smarta innovationer och ny teknik?
Eller är det skogens landskap, ekosystem och biologisk mångfald som lockar dig? 
Då kan ett jobb i skogsbranschen vara något för dig.

Skogssektorn är en bred bransch och många utbildningar kan leda till jobb i skogsbranschen. 
Här hittar du information om yrken i skogsbranschen och utbildningar som kan leda dit.

Uppdaterad: