Studie- och yrkesvägledning i en framtidsbransch


 

Skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken, från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning. Sektorn behöver fler medarbetare samtidigt som skogsutbildningarna får allt färre studenter.
Dagens unga behöver få rätt kunskap om utbildningar och yrkesmöjligheter.

Vad behöver skogssektorn?
Skogssektorn är en bred bransch som omfattar många yrken och möjligheter. Skogen spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, och det innebär många arbetstillfällen. Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klokt för att räcka till allt och branschen behöver utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens ekosystem på ett hållbart sätt och att ställa om från fossilt till biobaserat utan att skogen överutnyttjas.

Är dina elever intresserade av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka material vi ska använda i framtiden? Kanske är de intresserade av digitala lösningar, nya innovationer och teknik, skogens landskap, fantastiska träd, växter och vilda djur, eller att jobba med människor eller naturturism.
Skogssektorn har jobb för de flesta!

Skogen i Skolan erbjuder SYV
Vi arrangerar inspirationsdagar och skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen kring skogssektorns utbildnings- och yrkesmöjligheter. Vi kan också vara behjäpliga i att anordna PRAO-platser.

Ta gärna kontakt med din lokala regionsamordnare så får du veta mer om vad som är på gång i din region!

 

Illustration: Maja Modén

Uppdaterad: