SYV

Sofie Dahlén Sjöbergh, utbildad jägmästare och tidigare ambassadör för SkogsSveriges sociala medier

För studie- och yrkesvägledare (SYV)

Skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken, från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning. Här har vi samlat information som du som är studie- och yrkesvägledare kan ha nytta av.

Skogsbranschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, IT och kommunikation – för att nämna några områden. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring.

Utbildningsvägar och yrken i skogssektorn - exempel

Skogliga yrken - kortfilmer

Möt personer från skogsbranschen

 

Skogen i Skolans SYV-dagar

  • Naturen är ett bra kontor
    Skogen i Skolans nationella kansli anordnade under 2017 en inspirationsdag, för studie- och yrkesvägledare inom Stockholms stad. Dagen handlade om skogsbranschens yrkesmöjligheter och arrangerades i samarbete med Stockholms stad, SLU, LRF Skogsägarna, Sveaskog och Stora Enso.
  • Skoglig speed-dejting för studie- och yrkesvägledare
    En inspirationsdag för studie- och yrkesvägledare arrangerades i Uppsala under 2016. Evenemanget anordnades av Skogen i Skolans nationella kansli tillsammans med SLU Uppsala och Regionförbundet Uppsala län. Gruppen besökte skogliga rådgivare hos Mellanskog, IT-specialister hos Sveaskog och forskare på Stora Ensos innovationscenter. Det blev  information om många verksamheter, utbildningar och yrkesområden.

Anmäl intresse för kommande aktiviteter inom Skogen i Skolan riktat till SYV genom att skicka ett mejl till kansli@skogeniskolan.se. OBS! Var tydlig i ditt mejl var i Sverige du är verksam.

Uppdaterad: