Svenska träd

Tall och gran är de vanligaste trädslagen i Sverige. Här hittar du fakta om våra 26 vanligaste trädslag. Läs mer