Storstadsbarn i produktionsskogen – samverkan skola-arbetsliv

Written by Anna Malmström On the 0 Comments

Under hösten har sjuorna på Kungsholmens grundskola varit i Tyresta nationalpark och tittat på naturskogen. Därför tyckte NO-läraren Wilhelmina Walentin att det kunde vara bra att under våren besöka en produktionsskog och se och diskutera skillnaden mellan brukad skog och naturskog. Och varför inte kombinera detta med att också plocka in lite arbetsliv i skolan och på så vis slå två flugor i en smäll? Tillsammans med Skogen i Skolans storstadsprojekt och Stora Enso planerades därför ett studiebesök vid en avverkning i Sparrsätra utanför Enköping.

Den 8 juni bar det iväg. Fyra sjundeklasser i två hyrda bussar gav sig av från Stockholm på morgonen. Martin Roth och Hans Abelson från Stora Enso hade planerat dagen bra. Det är inte helt självklart hur man bäst hanterar två bussar och 100 skolelever vid en avverkning. Martin och Hans valde att låta en buss i taget komma fram till avverkningsplatsen och låta den andra bussen vara i ett närbeläget område. Wilhelmina och hennes kollegor lät de väntande eleverna arbeta med  en uppgift som handlade om artrikedomen i en produktionsskog jämfört med en mer orörd skog.

På avverkningsplatsen fick elever och lärare lära sig mer om hur modernt skogsbruk går till samt se både skördare och skotare på nära håll. Eleverna fick också möjlighet att komma ut på platsen och prata med föraren och ställa frågor. Här fick man också se den hänsyn som faktiskt tas för att bevara den biologiska mångfalden i skogsbruket. För Martin och Hans som är vana att hantera studiebesök med handfull vuxna var dagen stressig men rolig. ”För oss var det självklart att ställa upp på det här” sa Martin efteråt.

Det blev en fin dag i skogen och faktiskt sken solen också. Morgonen började nämligen med ett riktigt hällregn. För att nå skogspartiet som skulle avverkas fick eleverna gå längs kanten på en åker och regnet hade förvandlat jorden till kladdig lera. Många elever är bevisligen ovana att bli kladdiga om fötterna och leran orsakade en del muttrande om förstörda skor. Tur då att alla medverkande fick fina kepsar från Stora Enso i present och att dagen avslutades med fika i solen innan hemfärd. På det hela taget blev dagen ett fint exempel på skola och näringsliv i samverkan!

Publicerad: