Skolskogar

Skogsdag för Frestaskolan i Upplands Väsby.

Det här är en skolskog

En skolskog är ett avgränsat område som disponeras av skolan för lektioner och utevistelser. Här kan teorier testas i praktiken. På denna sida hittar du information om hur du startar en skolskog och mängder av tips på övningar för utomhusundervisning i skolskogen.

Skolan och markägaren upprättar en överenskommelse om skolskog där skolan får tillstånd att göra lite mer än vad allemansrätten tillåter, exempelvis bygga eldplats, bygga vindskydd eller kanske avverka några träd.
Vänd dig till Regionsamordnaren i din region så får du mer information. Gå till Skogen i Skolans regioner!

Till dokument - överenskommelse om skolskog
Mer information om och inspiration till hur du startar en skolskog hittar du i faktabladet "Så startar du en skolskog".

Kom igång i skolskogen
För att komma igång med övningar ute i skolskogen har Skogen i Skolan tagit fram ett antal övningar inom olika ämnen och med olika svårighetsgrad - ett pedagogiskt hjälpmedel som gör det lätt att komma igång med utomhusundervisningen. I häftet "Möjligheter i skolskogen", som du kan ladda ner här nedan, visar vi på en del av möjligheterna med utomhusundervisning.

Till Skogen i Skolans övningar för utomhuspedagogik

Ladda ner häftet "Möjligheter i skolskogen"

Skolskogsryggsäcken
Skolskogsryggsäck

Kostnad: 2 500 kr/st exkl moms och frakt/ hanteringskostnad.
Mer info: Produktblad för Skolskogsryggsäcken
Ladda ner: Lärarhandledning för Skolskogsryggsäcken
Beställning: kansli@skogeniskolan.se, 08-412 15 00 (vxl)
Bra att veta: Denna ryggsäck ersätter Skogen i Skolans tidigare Skolskogslåda.

Så gör du!
Se hur du använder övningarna i skolskogsryggsäcken. Regionsamordnare Daniel Thorell från Region Västra Götaland, visar och berättar.

Så här använder du skolskogsryggsäcken!

Älgleken

Bygg ett träd med eleverna

Byta träd

Djur i nacken

Fladdermus

Hitta mitt träd

Ormstafett

Skogsslinga och spindelövningar

Framgångsrika skolskogar
Forskning tyder på att skolskogar som fungerar framgångsrikt har vissa gemensamma egenskaper, som till exempel variation i miljön. I ett examensarbete vid SLU från 2008 studerade jägmästarstudenten Lina Bergquist ett urval skolskogar. Rapporten pekar ut ett antal faktorer som är viktiga att tänka på i skolskogarbetet. En sammnfattande artikel av rapporten kan du läsa i Tidningen  Skogen i Skolan (nummer 4-08):

Artikel "Framgångsrika skolskogar" (Tidningen Skogen i Skolan, 4-08)

Ladda ner hela rapporten "Viktiga egenskaper hos framgångsrika svenska skolskogar"

Uppdaterad: