Skogens alla värden

Written by Anna Malmström On the 0 Comments

Den 21 mars har av FN förklarats som den internationella skogsdagen för att man vill uppmärksamma skogens betydelse för människan. När man pratar om hur viktig skogen är brukar man prata om skogens alla värden. Dessa värden kan delas upp i ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Att skogen är viktig för Sverige ur ett ekonomiskt perspektiv kommer kanske inte som någon överraskning. Skogsindustrin är en hörnsten i svensk ekonomi och är en av Sveriges viktigaste basindustrier som skapar sysselsättning i hela landet. Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror trots att vi bara har en procent av världens skogar. I Sverige är vi dessutom duktiga på att använda oss av bioenergi som ofta kommer från skogen och som är en viktig del för att kunna ersätta fossila bränslen. Det finns också andra som tjänar pengar på skogen fast de inte äger och brukar den. Naturturism är ett exempel på sådan verksamhet.

Skogen är också viktig för oss ur ett socialt perspektiv. Vi är många som tycker om att plocka bär och svamp i skogen  och många gillar att jaga. Skogen gör oss lugna och avstressade och en stor del av oss tycker om att vara i skogen som rekreation. Själv älskar jag att både springa och klättra i skogen på min fritid.

Skogen används inte bara av människor utan är också hem till en massa djur, växter och svampar. Det här är exempel på skogens ekologiska värden. Enligt den svenska skogsvårdslagen är det lika viktigt att skydda skogarnas biologiska mångfald som det är att producera virke. Detta görs bland annat genom att skogsbruket visar naturhänsyn i den brukade skogen och genom att man skyddar en del skog helt.

När många aktiviteter och viljor ska samsas på samma yta med delvis olika mål och intressen är det som upplagt för konflikt. Det som för någon är ett sätt att tjäna sina pengar är någon annans kantarellställe. En tredje arrangerar turridningar i samma skog som en fjärde person brukar gå till för att varva ner. Den största delen av den svenska skogen är planterad och det går inte att komma ifrån att skogsbruk går ut på att odla träd för att sedan skörda. De flesta är nog överens om att vi ska bruka skogen men åsikterna om hur detta ska gå till är många.

Tycker du precis som jag att det här är väldigt spännande frågor? Har du lite äldre elever skulle jag rekommendera er att jobba med de här frågorna i skolan. På Skogen i Skolans webbplats hittar du bland annat övningen Mina, dina eller våra intressen som tar upp just precis den här konflikten och där eleverna får företräda olika intressen och grupper. Övningen hittar du här:

http://www.skogeniskolan.se/sites/skogeniskolan.se/files/files/exercises/sis_ovningar_7-9_-_mina_dina_eller_vara_intressen.pdf

Läs mer om den internationella skogsdagen på Skogen i Skolans webbplats. Bland annat har vi besökt två skolor i Stockholmsområdet och tittat på hur de jobbar i sina Skolskogar.

Publicerad: