Skapandeprocessen har börjat...

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments

Tre lärare är nu utsedda för att ta fram det lektionsinnehåll som Skogen i Skolans nya digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling ska innehålla. Den 22 augusti hölls en första workshop med lärarna och under hösten stundar ett intensivt kreativt arbete. 

Åsa Colliander Celik, SO-lärare åk 4-9 som jobbar mycket med GIS - geografiska informationssytem. Hon har bloggat för Sthlm stad om digitala läromedel och skrivit läromedel i geografi för Liber. Colliander Celik är förstelärare med IKT-kompetensleder och leder en satsning på lärande för hållbar utveckling på skolan där hon jobbar. 

Henni Söderberg, Adjunkt på tekniklärarutbildningen på KTH. NO/TK-lärare som brinner för lärande om hållbar utveckling och med fokus på teknik / människa / samhälle. Tidigare förstelärare mot teknik och naturorienterande ämnen.

Filip Söderberg, NO, Matte, eng-, idrottslärare i åk 4-6. Han har jobbat mycket med lärande för hållbar utveckling i sin undervisning och brinner starkt för utomhuspedagogiken. 

Lärarnas material kompletteras med specialistkunskap från ett flertal skogliga skribenter. Håll utkik efter närmre presentation av våra skribenter i flödet framöver.

Publicerad: