Uteklassrum

Written by Helena Bengtsson On the 0 Comments

Ett uteklassrum kan vara en plats i en park, på skolgården, i en skog, på stranden till en sjö eller omkring ett träd. Läraren bestämmer utifrån sitt syfte med utelektionen - vad ska läras ut, vad ska undersökas, vad ska utvecklas hos eleverna och gruppen, vad vill vi uppleva och uppnå? 

Ett uteklassrum kan också vara en byggnad som tillåter närkontakt med utemiljön men ger skydd vid längre utevistelser eller vid dåligt väder. Ett tak, sittbänkar och kanske en eldstad kan förenkla i planeringen av utomhuspedagogik och gör den inte lika känslig för sämre väder. Ett uteklassrum skapar en utgångspunkt och samlingsplats.

Skogen i Skolan Mälardalen har fått den fina möjligheten att nyttja och utveckla uteklassrummet Yggdrasil på Stora Skuggan i Stockholms Nationalstadspark. Där vill vi underlätta för stadsskolorna och närförortens skolor att bedriva utomhuspedagogik i skoglig miljö.

Genom arbetet med uteklassrummet har vi fått en hel del erfarenheter och lärdomar som vi gärna delar med skolor som är intresserade av ett eget uteklassrum. Vi hoppas att vi kan hjälpa till i processen från planering till färdigt uteklassrum och implementering av utomhuspedagogik kopplad till uteklassrummet. Vi har ett digitalt läromedel SKOGSLEKTIONER som tillåter lärare i flera ämnen att enkelt skifta mellan ute och inne. Utomhuspedagogiken leder till många positiva effekter på både klassen och den individuella eleven! 

Region Mälardalen tar också emot skolhuvudmän, skolledningar, markägare för att visa och berätta om uteklassrummets fördelar och hur ett rätt placerat uteklassrum vinner stor uppskattning från skolor, föreningsliv och allmänheten.

Ett uteklassrum är en resurs för skolor under elevernas hela skoldag - under lektionstid inom skolans alla ämnen och senare under fritidstid - samt för föreningar och allmänheten efter skoltid och på helger.   

Publicerad: