Körfältskolan

Östersund
Kontaktperson: 
Margareta Ögren
Telefon: 
063-143082
Tegelbruksvägen 40, 831 48 Östersund
vet ej
Skolan har själv byggt vindskydd och grillplats inom området.
Undervisning i tex i NO ämnen, allemansrätten, friluftsdagar och utflykter med fritidshemmen
Publicerad: