Svenstavik skola

Berg
Kontaktperson: 
Svenne Paulsson
E-post: 
Telefon: 
0687-162 85
Skolvägen 1, 840 40 Svenstavik
Ca 1 hektar
Litet timrat vindskydd finnes, balans rep, äventyrsbana(gammal). Vi fick inga uppgifter på kontaktperson.
Grillning ibland, mest låg och mellanstadiet
Publicerad: