Kövra skola

Berg
Kontaktperson: 
Per-Olov Larsson
Telefon: 
070-5375937
Kövra 356, 830 24 Oviken
Västra 3 hektar, Östra knapt 1 hektar
Friluftsaktiviteter med matlagning och lek, samarbetsbanor/övningar och artstudier under olika årstider. Fritids använder grillplatsen i östra skolskogen till mellanmål och som samlingsplats vid utedagarna.
Publicerad: