Västra Götaland

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Västra Götaland består av Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län.

Artiklar för Västra Götaland

Daniel Thorell är skogskonsulent på Skogsstyrelsen där han är projektledare för WAMBAF som innebär att minska näringsläckaget från skogsmark till vattendrag. Han är också regionsamordnare för Skogen i Skolans region Västra Götaland och ordnar skogsdagar för lärare och lärarstudenter...

Kontaktpersoner i Västra Götaland

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Västra Götaland