Västernorrland

Skogen i Skolan Västernorrland
Styrgruppen för Skogen i Skolan i Västernorrland består av företrädare för skogssektorn i länet. Syftet med Skogen i Skolan i Västernorrland är:

  • Att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, såväl ekonomiska, ekologiska som sociala värden och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.
  • Tydliggöra för ungdomar de möjligheter till arbete inom skogssektorn som finns för såväl kvinnor som män och därigenom öka intresset hos ungdomar att söka sig till utbildningar inom det skogliga området.

Inspirationsdagar för lärare och för lärarstudenter
Skogen i skolan Västernorrland erbjuder årligen pedagoger i grundskolan kostandsfria inspirationsdagar. Tanken med dagarna är att tillhandahålla inspiration och praktiska verktyg för kunna bedriva utomhuspedagogik. Om eran skola är intresserad är det bara att höra av sig så bokar vi in en rolig och lärorik inspirationsdag.  

Samordnare i Västernorrland

Skolskogar i Västernorrland