Västernorrland

Skogen i Skolan Västernorrland
Styrgruppen för Skogen i Skolan i Västernorrland består av företrädare för skogssektorn i länet. Syftet med Skogen i Skolan i Västernorrland är:

  • Att öka kunskapen om, intresset av och förståelsen för skogens alla värden, såväl ekonomiska, ekologiska som sociala värden och att lyfta fördelarna med skolskogen som uterum i undervisningen.
  • Tydliggöra för ungdomar de möjligheter till arbete inom skogssektorn som finns för såväl kvinnor som män och därigenom öka intresset hos ungdomar att söka sig till utbildningar inom det skogliga området.

Skogskollo för tjejer
I Västernorrlands län finns det mycket skog. Skogssektorn är en könssegregerad bransch och det finns en medvetenhet och vilja inom branschen att förändra det.Det är väldig liten andel kvinnor som arbetar i och med skogen. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen? Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna som deltar på lägret ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssetorn.

Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare för kollot och genomförandet i Västernorrland sker främst i samarbete med Skogen i Skolan Västernorrland och Skogsstyrelsen, men det är många fler som bidrar finansiellt. Gemensamt för oss alla är att vi vill att både unga tjejer och killar ska se en framtid inom skogen.

Läs mer om Skogskollo för tjejer på kollots webbplats.

Skogens mästare
Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare runt om i Sverige, länsvis. Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så att de ska följa läroplanen, lgr 11, och möta de förmågor som beskrivs där. Läs mer om tävlingen under projekt och evenemang här på hemsidan

 

Artiklar för Västernorrland

Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga...

Kontaktpersoner i Västernorrland

Samordnare

Styrgrupp

Kalendarium för Västernorrland

Tid torsdag, 29 augusti, 2019 - 08:00 till fredag, 30 augusti, 2019 - 17:00 Plats Jönköping

Skolskogar i Västernorrland