Västerbotten

Mera Skog i Västerbotten
Styrgruppen för Skogen i Skolan i Västerbotten utgörs av samarbetsgruppen Mera Skog i Västerbotten. Ett mål för Skogen i Skolan i Västerbotten är att alla grundskoleelever ska få möjlighet att bland annat plantera ett träd, besöka en cellulosa- eller träindustri eller att se hur en avverkning går till.

Bidrag till skolskogen
Skogsbruket i Västerbottens län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen. Varje år kommer skolor med skolskog, eller skolor som vill starta en skolskog att kunna ansöka om medel från Mera Skog i Västerbotten för att underlätta utveckling av verksamheten eller nystart! Intresserade skolor ska i ansökan ange vilka planer de har på investeringar i den befintliga skolskogen, eller vad man behöver investera i för att starta en ny skolskog, och beräknad kostnad för detta. Hela summan som söks ska användas till investeringar i material och inte till verksamhet. Skolor som söker om bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. Sista dag för ansökan är den 30 november och ansökan skickas till Klara Kingsvik, klara@meraskog.se. Läs mer om bidraget på Mera Skog i Västerbottens webbplats.

Skogskollo för tjejer
I Västerbottens län finns det mycket skog och det talas om länet som Skogslänet i Sverige. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Skogssektorn är en könssegregerad bransch och det finns en medvetenhet och vilja inom branschen att förändra det.

Idag är det ca 40% kvinnor, som äger skog men väldig få arbetar i och med den. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen? Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna som deltar på lägret ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssetorn.

Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare för kollot och genomförandet sker i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Mera Skog i Västerbotten, Norra skogsägarna, Skogen i Skolan och Swedbank. Gemensamt för oss alla är att vi vill att både unga tjejer och killar ska se en framtid inom skogen.

Läs mer om Skogskollo för tjejer på kollots webbplats.

Skogens mästare
Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare runt om i Sverige, länsvis. Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så att de ska följa läroplanen, lgr 11, och möta de förmågor som beskrivs där. Läs mer om tävlingen och anmälan på Mera Skog i Västerbottens webbplats.

Behöver du en prao-plats?

Skogsbruket i Västerbottens län erbjuder dig Sveriges bästa prao! Missa inte chansen att göra din prao hos en framtidsbransch med behov av arbetskraft. Hitta din kommuns kontaktperson här!

Artiklar för Västerbotten

Skogens Oskar utdelas årligen av Mera Skog i Västerbotten. Valet av person sker bland dem som genom sitt handlande gjort en insats av bestående värde för skogsnäringen i Västerbotten. Ann Dolling är 2017 års mottagare av Mera Skog utmärkelse Skogens Oskar. Ann belönas för uthålligt...

Kontaktpersoner i Västerbotten

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Västerbotten