Västerbotten

Mera Skog i Västerbotten: www.meraskog.se 
Styrgruppen för Skogen i Skolan i Västerbotten utgörs av samarbetsgruppen Mera Skog i Västerbotten.  I varje kommun i Västerbotten har vi personer som hjälper oss att anordna skogsdagar och ta emot prao-elever. Detta gör att elever i Västerbotten möter många olika människor som jobbar med skog på olika sätt. Detta ger dem en bredd i sin förståelse för skogen och klimatet, skogen och biologisk mångfald och skogsbruket. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna visa att skogen är en plats för alla; kille som tjej, gammal som ung, Sverigefödd eller född utomlands.

Vi försöker ordna skogsdagar för alla intresserade lärare och alla intresserade elever där vi bjuder på en mängd olika skogliga stationer som förhoppningsvis väcker allas nyfikenhet att lära mer om skog.

Vi ser också till att alla klasser som vill ska få besöka Skogsmuseet i Lycksele med SKogsbussen, det vill säga med en buss som Mera Skog bekostar.

Skogskollo för tjejer
I Västerbottens län finns det mycket skog och det talas om länet som Skogslänet i Sverige. Västerbotten ligger i framkant vad gäller jämställdhetsfrågor och var först i landet med att ta fram en regional jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Skogssektorn är en könssegregerad bransch och det finns en medvetenhet och vilja inom branschen att förändra det.

Idag är det ca 40% kvinnor, som äger skog men väldig få arbetar i och med den. Hur kan vi få fler kvinnor till skogen? Hur kan vi aktivt vara med och förändra bilden av skogsbranschen? Ett led i att förändra och föryngra skogssektorn är att arbeta med nästa generation och tanken är att flickorna som deltar på lägret ska få med sig kunskap om vilka möjligheter det finns till fortsatt karriär och utbildning inom skogssetorn.

Skogstekniska klustret i Vindeln är projektägare för kollot och genomförandet sker i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten, Mera Skog i Västerbotten och Skogen i Skolan. Gemensamt för oss alla är att vi vill att både unga tjejer och killar ska se en framtid inom skogen.

Läs mer om Skogskollo för tjejer på kollots webbplats.

Skogens mästare
Skogens mästare är en tävling som riktar sig till sjundeklassare runt om i Sverige, länsvis. Frågor och praktiska uppgifter som förekommer inom tävlingen är konstruerade så att de ska följa läroplanen, lgr 11, och möta de förmågor som beskrivs där. Läs mer om tävlingen och anmälan på Mera Skog i Västerbottens webbplats.

Behöver du en prao-plats?

Skogsbruket i Västerbottens län erbjuder dig Sveriges Bästa Prao! Missa inte chansen att göra din prao hos en framtidsbransch med behov av arbetskraft. Hör av dig till klara@meraskog.se och matilda@meraskog.se för att få veta mer!

Artiklar för Västerbotten

Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga...

Kontaktpersoner i Västerbotten

Samordnare

Styrgrupp

Kalendarium för Västerbotten

Tid torsdag, 29 augusti, 2019 - 08:00 till fredag, 30 augusti, 2019 - 17:00 Plats Jönköping

Skolskogar i Västerbotten