Västerbotten

Hej!

Det här är sidan för Västerbottens läns verksamhet inom Skogen i Skolan. Regionsamordnare här är Matilda Lingegård som även är Mera Skog i Västerbottens verksamhetsledare. Mera skog i Västerbotten verkar lokalt för att öka kunskapen om skogens alla värden.

Vad vill vi? 
Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även får upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi?
Verksamheten vänder sig i första hand till skolverksamhet för åldrarna F-9. Tillsammans med skogsnäringen i länet anordnar vi skogsdagar för elever samt en fullspäckad skoglig praovecka. Vi anordnar även inspirationsdagar och kurser för lärare, lärarstudenter och SYV-personal.  Varje sommar anordnas även Skogskollo för tjejer i länet.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Artiklar för Västerbotten

Nu har vi lanserat Skogen i Skolans digitala läromedel – Skogslektioner. Under snart 50 år har vi försett lärare med verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har gjort att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med det nya läromedlet...

Samordnare i Västerbotten

Styrgrupp

Skolskogar i Västerbotten