Artiklar för Värmland

Publicerad: måndag, 28 maj, 2012 - 16:31
– Rotvältorna är livsfarliga. Nu måste ni vara försiktiga. Läraren och entusiasten Mikael Boman ropar för att överrösta den hårda vinden. / Östersundsposten
Publicerad: onsdag, 25 april, 2012 - 08:00
Den nationella verksamhetsberättelsen speglar den övergripande verksamheten som bedrevs i Skogen i Skolan under 2011. Det innebar både deltagande i internationella nätverk och ett antal projekt, seminarier och konferenser. De regionala verksamhetsrapporterna visar vilka aktiviteter som gjorts i de elva regionerna från norr till söder i Sverige, t.ex. nya skolskogar, lärarutbildningar och skogsdagar.
Publicerad: fredag, 20 april, 2012 - 16:04
Under styrgruppsmötet den 23 mars beslutades att en del av Region Mälardalens budget för 2012 skulle gå till marknadsföring av Skogen i Skolan mot kontaktpersoner på skolor inom området. Region Mälardalen har hundratals skolor med tusentals elever och lärare och marknadsföringen kommer att ske till kontaktpersoner med ett informationsbrev, en broschyr om Skogen i Skolan och ett antal läromedel.
Publicerad: tisdag, 17 april, 2012 - 16:09
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvisten till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk. H.K.H. Prins Carl Philip delade idag, den 17 april, ut denna utmärkelse till utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson för hennes arbete i Skogen i Skolan. Genom att utveckla moderna läromedel och med egen forskning lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.
Publicerad: måndag, 16 april, 2012 - 16:37
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål, modell större samt diplom. Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolan är en av de tre som får Guldkvisten för år 2011.
Publicerad: onsdag, 4 april, 2012 - 16:34
Karlstads universitet har slagit upp portarna till Kunskapsgatan som är ett science center där ungdomar från högstadiet och gymnasiet får möta teknik och naturvetenskap i ett inspirerande sammanhang. Styrgruppen för Region Värmland tog del av projektet som visade "Förpackningsbolaget" där elever får lära sig om produkten, tekniken och designen samt göra studiebesök.
Publicerad: tisdag, 21 februari, 2012 - 16:45
Den 7 februari hade Region Västra Götaland ett styrgruppsmöte på Navet Sciencecenter i Borås. På mötet rapporterade regionsamordnaren Daniel Thorell om genomförda aktiviteter under 2011 och vad man planerar under 2012. Det innebär till exempel att man kommer att kontakta högskolor och lärarutbildningar där Skogen i Skolan inte är involverade och erbjuda skogsdagar eller studiebesök för lärarstudenter. Dessutom kommer det att bli en tävling om vilka skolor som har de bäst uppdaterade skolskogssidorna på Skogen i Skolans webbplats.
Publicerad: torsdag, 26 januari, 2012 - 13:47
Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud. Läs mer på slu.se.
Publicerad: tisdag, 20 december, 2011 - 07:31
Den 9 december träffades delar av styrgruppen för Region Örebro för att planera verksamheten under 2012. Mötesdeltagarna samlades på Skogsstyrelsens kontor där regionsamordnaren Caroline Brobäck arbetar. Nästa år kommer man att besöka skolor för att informera både lärare, elever och föräldrar om Skogen i skolans verksamhet. Dessutom tänker man ta kontakt med ansvariga för lärarutbildningen på Örebro universitet.
Publicerad: torsdag, 15 december, 2011 - 16:18
I decembers utgåva av informationsbrevet kan du läsa mer om hur webbplatsen har fått nytt utseende och nya funktioner samt att vi ska gå över till ett nytt program för själva utskicken. Detta gör att alla funktioner inte är på plats ännu och vi ber om överseende med det. Du kan här på webbplatsen också läsa informationsbrevet. Kom också ihåg att "gilla" vår Facebook-sida som finns på webbplatsen.

Sidor