Östra Götaland

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Östra Götaland består av Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län.

Artiklar för Östra Götaland

Karin Östberg arbetar på enheten för skogspolicy och analys samt ansvarar för nationell samordning för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan. Karin har också ett nära samarbete med Skogen i Skolans nationella kansli.

Kontaktpersoner i Östra Götaland

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Östra Götaland