Örebro

Hej!

Det här är sidan för Örebro läns verksamhet inom Skogen i Skolan. Ansvarig här är Emil Hjerpe, som även är skogskonsulent på Sveriges skogliga myndighet Skogsstyrelsen.

Vad vill vi? Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även få upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi? Verksamheten vänder sig i Örebro län till skolverksamhet för åldrarna F-9.  I första hand arrangerar vi inspirationsdagar i skogen för lärare, lärarstudenter och SYV-personal. Vi försöker även träffa så många skolelever som vi hinner med.

Ta gärna en kontakt om ni vill veta mer om verksamheten.

Artiklar för Örebro

Nu har vi lanserat Skogen i Skolans digitala läromedel – Skogslektioner. Under snart 50 år har vi försett lärare med verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har gjort att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med det nya läromedlet...

Samordnare i Örebro

Styrgrupp

 • Anders Isaksson

  Skogsstyrelsen
  Elementvägen 4
  70220 Örebro
  019-446424
 • Robert Lindström

  Virkesområdeschef
  Bettorpsgatan 10
  703 69 Örebro
  010-482 82 40, 076-130 87 02
 • Bo Ljunggren

  Distriktschef Holmen Skog
 • Petra Silfver

  Stora Enso Skog AB
  Hällefors
 • Jessica Svensson

  Ahlstrom-Munksjö
  696 80 Aspabruk
 • Charlotte Uddén

  Sveaskog AB
  Askersund

Skolskogar i Örebro