Norrbotten

Region Norrbotten är den till ytan största regionen med 14 kommuner. I länet har vi många skolor som har registrerat egna skolskogar till sin verksamhet. Skogen inpå knuten har många skolor i Norrbotten men vi behöver utveckla vår uteverksamhet och utepedagogik. Vill ni starta upp en egen skolskog? Ta hjälp av din regionsamordnare.

Se kontakt nedan!

Vad vill vi? Vi vill sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även får upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi? Verksamheten vänder sig  till Norrbottens skolverksamhet för årskurserna 3-9.  I första hand arrangerar vi inspirationsdagar eller lektioner i skogen för elever.  Vår och höst arrangerar vi i regionen varje år skogsdagar för elever i årskurs 8 eller 9. Vi försöker även träffa så många lärarlag som vi hinner med.

Följ gärna Skoglig samverkan i Norrbotten på Facebook.

https://www.facebook.com/Skoglig-samverkan-Norrbotten-2017522225209750/

Ta kontakt med regionsamordnaren idag för bokning av ett skogligt inspirationspass med verksamheten Skogen i Skolans övningar. Ingen kostnad för skolan! Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan. Som tack får ni en Skolskogsryggsäck med ett pedagogiskt material och hjälpmedel för arbete utomhus.

Skoglig samverkan i Norrbotten är finansiärer av verksamheten Skogen i Skolan region Norrbotten. Inom organisationen finns många intressenter i form av företag, banker och organisationer från den skogliga sektorn i Norrbotten.

https://www.skogligsamverkan.se/

Teknikens Hus, www.teknikenshus.se, är en regional resurs för lärande och inspiration inom teknik och naturvetenskap. Vi har ett stort utställningsavsnitt om skog och papper till vilket vi också har utvecklat många pedagogiska program. Nyhet läsåret 2020-2021 är ett skogligt arbetspass. Varje år delar Teknikens Hus via Baltiska fonden ut stipendier till lärarlag och elever för skogsanknutna projekt.

Kika på hemsidan för mer info!

Skogen aktivitetskort

http://www.teknikenshus.se/wp-content/uploads/2019/05/Frågeblad-yngre-elever-skog-och-papper.pdf

http://www.teknikenshus.se

Samordnare i Norrbotten

Skolskogar i Norrbotten