Norrbotten

Informationen på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Norrbotten är den till ytan största med 14 kommuner, 2172 lärare, 23614 elever och 120 rektorer (läsåret 2016/2017).

Teknikens Hus, www.teknikenshus.se, är en regional resurs för lärande och inspiration inom teknik och naturvetenskap. Vi har ett stort utställningsavsnitt om skog och papper till vilket vi också har utvecklat många pedagogiska program. Varje år de tre senaste åren ordnar en skogsfestival och vi delar ut stipendier till lärarlag och elever for skogsanknutna projekt.

www.teknikenshus.se/info/smakryp_info.htm

www.teknikenshus.se/skola/index.html

Artiklar för Norrbotten

Nu genomförs konferensen Ute är inne för sjätte gången den 29-30 augusti 2019. Här finns massor av inspiration för mer lärande utomhus i skola och förskola. Lyssna på inspirerande föreläsningar, diskutera vinsterna med fysiskt aktiva barn och elever och hur vi kan planera och bygga...

Kontaktpersoner i Norrbotten

Samordnare

Styrgrupp

Kalendarium för Norrbotten

Tid torsdag, 29 augusti, 2019 - 08:00 till fredag, 30 augusti, 2019 - 17:00 Plats Jönköping

Skolskogar i Norrbotten