Norrbotten

Informationen på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Norrbotten är den till ytan största med 14 kommuner, 2172 lärare, 23614 elever och 120 rektorer (läsåret 2016/2017).

Teknikens Hus, www.teknikenshus.se, är en regional resurs för lärande och inspiration inom teknik och naturvetenskap. Vi har ett stort utställningsavsnitt om skog och papper till vilket vi också har utvecklat många pedagogiska program. Varje år de tre senaste åren ordnar en skogsfestival och vi delar ut stipendier till lärarlag och elever for skogsanknutna projekt.

www.teknikenshus.se/info/smakryp_info.htm

www.teknikenshus.se/skola/index.html

Artiklar för Norrbotten

Vill du utveckla ett digitalt läromedel för grundskolan? Den svenska skogen är en fantastisk lärosal men även ett utmärkt tema i klassrummet när man lär sig allt från biologi och matematik till språk och hållbarhet. Vi söker en redaktör som kan utveckla webbaserade lektioner på...

Kontaktpersoner i Norrbotten

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Norrbotten