Norrbotten

Region Norrbotten är den till ytan största regionen med 14 kommuner. I länet har vi många skolor som har registrerat egna skolskogar till sin verksamhet. Skogen inpå knuten har många skolor i Norrbotten men vi behöver utveckla vår uteverksamhet och utepedagogik. Vill ni starta upp en egen skolskog? Ta hjälp av din regionsamordnare.

Vad vill vi? Vi vill sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även få upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi? Verksamheten vänder sig  till Norrbottens skolverksamhet för åldrarna F-9. Hösten 2019 riktar vi fokus mot elever och lärare i årskurserna 3-9. I första hand arrangerar vi inspirationsdagar i skogen för elever. I samarbete med Kalix Naturbruksskola arrangerar vi i regionen varje år skogsdagar för elever i årskurs 9. Vi försöker även träffa så många lärarlag som vi hinner med.

Skoglig samverkan i Norrbotten är en del av finansiärerna av Skogen i Skolan region Norrbotten. Inom organisationen finns många intressenter från den skogliga sektorn i Norrbotten.

http://skogligsamverkan.se

Teknikens Hus, www.teknikenshus.se, är en regional resurs för lärande och inspiration inom teknik och naturvetenskap. Vi har ett stort utställningsavsnitt om skog och papper till vilket vi också har utvecklat många pedagogiska program. Varje år delar Teknikens Hus via Baltiska fonden ut stipendier till lärarlag och elever för skogsanknutna projekt.

Skogen aktivitetskort

http://www.teknikenshus.se/wp-content/uploads/2019/05/Frågeblad-yngre-elever-skog-och-papper.pdf

http://www.teknikenshus.se

Artiklar för Norrbotten

Bra föreläsare, bra tempo och intressanta ämnen gjorde att den sjätte Ute är inne-konferensen, denna gång i Jönköping fick en flygande start. – Glädjande att möta så många nya ansikten, sade Kerstin Andersson från Utenavet när hon hälsade de 350 konferensdeltagarna välkomna.

Kontaktpersoner i Norrbotten

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Norrbotten