Mälardalen

Hej!

Du har kommit till sidan för Mälardalens verksamhet inom Skogen i Skolan. Ansvarig här är Helena Bengtsson, som är förskollärare och idrottslärare sedan 1996 med ett stort intresse av att tillvara ta skogen som resurs inom skolans verksamhet, att förmedla skogens möjligheter till framtida spännande arbetstillfällen samt att förmedla det stora värdet som skogen ger oss för återhämtning och rekreation.

Utomhuspedagogik ger barn sinnliga upplevelser att koppla till sitt lärande, det stödjer deras lärandeprocess och leder till mer fördjupad kunskap. Att komma ut i skog och mark ger barnen en möjlighet att byta ut klassrumsmiljön till en miljö som leder till mer rörelse, mer sinnesnärvaro, gemenskap och samarbete, det stimulerar till kreativitet och ökar nyfikenheten på naturen.

Skogen i skolan vill:

Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även få upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Verksamheten vänder sig till skolverksamhet för åldrarna F-9. Exempel på aktiviteter som vi bedriver är:

  • Inspirationsdagar i skogen för lärare, lärarstudenter och övrig skolpersonal.
  • Hjälp vid upprättande av skolskogar.
  • Skogskollo
  • Skogens mästare
  • Information om skogliga yrken genom föreläsningar och studiebesök.
  • Samarbete med SYV-are för att synliggöra de skogliga yrkena och utbildningar till dessa.
  • Hjälp vid temadagar kring skogen.

Glöm inte att söka inspiration redan idag bland vårat stora utbud av övningar och läromedel här på webben så kan du snart komma igång med utepedagogisk verksamhet.

Som en start kan du börja med att följa vår verksamhet genom vårt nyhetsbrev som inkluderar månadens övning.

Varmt lycka till med din verksamhet i skogen!

Artiklar för Mälardalen

Helena Bengtsson är regionsamordnare för Skogen i Skolans region Mälardalen sedan drygt ett år tillbaka. Nu kommer uteklassrummet på Stora Skuggan i Stockholm att bli hennes bas. – Jag kommer att utgå härifrån när jag genomför fortbildning i utomhuspedagogik för skolpersonal och...

Samordnare i Mälardalen

Styrgrupp

Skolskogar i Mälardalen