Mälardalen

Välkommen till region Mälardalen!

Ansvarig här är Helena Bengtsson som blev regionens samordnare hösten 2019. Jag har ett förflutet som förskollärare och idrottslärare sedan 1996, och har också tagit en examen som affärsekonom vid IHM Business School för att bredda min kompetens när jag ville prova andra branscher och yrkesroller.

Genom min egen erfarenhet som lärare är jag extra glad över min roll för Skogen i Skolan, att få sprida och inspirera till utomhuspedagogiken samt att bidra till att få fler att få upp ögonen för skogens alla värden känns väldigt meningsfullt. 

Utomhuspedagogik ger barn sinnliga upplevelser att koppla till sitt lärande, det stödjer deras lärandeprocess och leder till mer fördjupad kunskap. Att komma ut i skog och mark ger barnen en möjlighet att byta ut klassrumsmiljön till en miljö som leder till mer rörelse, mer sinnesnärvaro, gemenskap och samarbete, det stimulerar till kreativitet och ökar nyfikenheten på naturen.

Skogen i skolan vill:

Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även få upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Verksamheten vänder sig till skolverksamhet för åldrarna F-9. Exempel på aktiviteter som vi bedriver är:

  • Inspirationsdagar i skogen för lärare, lärarstudenter och övrig skolpersonal i utomhuspedagogik.
  • Hjälp vid upprättande av skolskogar samt utveckling av befintliga skolskogar.
  • Skogskollo
  • Skogens mästare
  • Information om skogliga yrken genom föreläsningar och studiebesök.
  • Samarbete med SYV-are för att synliggöra de skogliga yrkena och utbildningar till dessa.
  • Hjälp vid temadagar kring skogen.
  • Uteklassrum 

Glöm inte att söka inspiration redan idag bland vårat stora utbud av övningar och läromedel här på webben så kan du snart komma igång med utomhuspedagogisk verksamhet.

Som en start kan du börja med att följa vår verksamhet genom vårt nyhetsbrev som inkluderar månadens övning.

Varmt lycka till med din verksamhet i skogen!

Samordnare i Mälardalen

Styrgrupp

Skolskogar i Mälardalen