Mälardalen

Välkommen till region Mälardalen!

Ansvarig här är Helena Bengtsson som blev regionens samordnare hösten 2019. Jag har ett förflutet som förskollärare och idrottslärare sedan 1996, och har också tagit en examen som affärsekonom vid IHM Business School för att bredda min kompetens när jag ville prova andra branscher och yrkesroller.

Genom min egen erfarenhet som lärare är jag extra glad över min roll inom Skogen i Skolan. Här får jag bidra till att sprida och inspirera till mer utomhuspedagogik genom växelverkan mellan lärmiljöer inne och ute. Det känns också väldigt meningsfullt att få bidra till att barn och unga får uppleva skogen genom utomhuspedagogik och att de då får upp ögonen för skogens alla värden.

Utomhuspedagogik ger barn sinnliga upplevelser att koppla till sitt lärande, det stödjer deras lärandeprocess och leder till mer fördjupad kunskap. Att komma ut i skog och mark ger barnen en möjlighet att byta ut klassrumsmiljön till en miljö som leder till mer rörelse, mer sinnesnärvaro, gemenskap och samarbete, det stimulerar till kreativitet och ökar nyfikenheten på naturen. Det är glädjande att det nu finns gedigen vetenskaplig evidens för de positiva effekterna som växelverkan mellan ute och inne har på elevers lärande, hälsa och välmående.

Verksamheten vänder sig till skolans elever och lärare i åldrarna F-9 samt till studie- och yrkesvägledare.

Exempel på aktiviteter som vi bedriver är:
 • - Inspirationsdagar i skogen för lärare, lärarstudenter och övrig skolpersonal i utomhuspedagogik.
 • - Hjälp vid upprättande av skolskogar samt utveckling av befintliga skolskogar.
 • - Deltar med skogliga stationer vid Bonden i Skolan - gårdsbesök
 • - Information om skogliga yrken genom föreläsningar och studiebesök.
 • - Samarbete med SYV för att synliggöra de skogliga yrkena och utbildningar till dessa.
 • - Hjälp vid planering och genomförande av utomhuspedagogiska temadagar kring skogen.
 • Uteklassrum

 

Aktiviteter i region Mälardalen 2021:
 • - Deltar på SciFest 4-10 mars med två digitala mässmontrar.
 • - Vidareutveckling av uteklassrummet Yggdrasil och omgivande miljö.
 • - Skogliga temadagar för skolklasser i uteklassrummet Yggdrasil.
 • Digitalt gårdsbesök för lärare, lärarstudenter och studie- och yrkesvägledare arrangerat av Bonden i Skolan, Mälardalen.
 • - Projekt GOLFBANAN som uteklassrum, fortbildning för lärare. -Samverkan mellan STERF, Utbildningsförvaltningen Stockholm stad, Anders Szczepanski (Ph. Lic, Senior Adviser Outdoor Education · ‎Spetsa Company Linköping University Holdning) samt Skogen i Skolan Mälardalen.
 • - Fortbildningsdagar för lärare och lärarstudenter i utomhuspedagogik - växelverkan mellan inne och ute i uteklassrummet Yggdrasil med omgivningar i Stockholms Nationalstadspark. Anmäl intresse i mejl till skogeniskolan.malardalengotland@gmail.com.
 • GIH - Idrotts- och hälsokonvent, ger inspiration och fortbildning för lärare. Workshop om skog och hälsa samt läroplanskopplade undervisningsupplägg med anknytning till temat.
 • Luften är fri! Oktober är månaden med fokus på att lära ute. Tävling mm.
 • - Bonden i Skolan digitalt gårdsbesök för elever i oktober.

Håll utkik efter information om aktiviteter i vårat nyhetsbrev och på socialamedier! 

Glöm inte att söka inspiration redan idag bland vårat stora utbud av övningar/undervisningsupplägg och läromedel här på webben så kan du snart komma igång och växla din undervisning mellan inne och ute!

Varmt lycka till!

Samordnare i Mälardalen

Skolskogar i Mälardalen