Artiklar för Jämtland

Publicerad: onsdag, 5 september, 2012 - 09:59
LRF arrangerar evenemanget Jorden och skogen på ett antal platser runt om i Sverige. Den 4-6 september kommer tusentals elever med sina lärare till Skansen i Stockholm för att prova på att såga ved, smaka på kolbullar och lära sig mer om skogsbruk och jordbruk. Skogen i Skolan medverkar på flera platser.
Publicerad: onsdag, 15 augusti, 2012 - 14:48
Förra året hände mycket i skolans värld. Flera nya styrdokument infördes, liksom en ny skollag och nya läroplaner. I skriften ”Naturvägledning i skolan”, som idag utges av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), beskrivs hur de nya dokumenten är relevanta för naturskolor och naturvägledare. / SLU
Publicerad: måndag, 6 augusti, 2012 - 15:09
Panasonic sponsrar med 70.000 plantor till Skogen i Skolans regioner. Regionsamordnarna kan höra av sig till Erika Nilsson, regionsamordnare Västerbotten, på ac@meraskog.se eller telefon: 070-232 41 61. Två rapporter angående utredning av Skogen i Skolans verksamhet och finansiering presenterades vid en träff med ledande företrädare för skogsföretagen, skogsägarföreningarna och Sveaskog. Läs mer om Skogsstyrelsen strategi för SiS och övrig information i nyhetsbrevet.
Publicerad: onsdag, 20 juni, 2012 - 11:13
Kansliet stänger nu för sommar, sol och semester och vi ses igen den 6/8. Det innebär att det inte publiceras några nyheter och det går inte att få frågor besvarade förrän i augusti. På återseende den 6/8!
Publicerad: måndag, 28 maj, 2012 - 16:31
– Rotvältorna är livsfarliga. Nu måste ni vara försiktiga. Läraren och entusiasten Mikael Boman ropar för att överrösta den hårda vinden. / Östersundsposten
Publicerad: måndag, 14 maj, 2012 - 11:50
Den 29 april träffades nätverket Utenavet på Nynäshamns naturskola i Ösmo utanför Stockholm. Mötet innebar utvärdering av 2011 års konferens "Ute är inne" i Malmö och planering inför 2013 års konferens i Umeå. Skogen i Skolan ingår i nätverket tillsammans med representanter för Linköpings och Örebro universitet, Movium och Nynäshamns naturskola.
Publicerad: onsdag, 25 april, 2012 - 08:00
Den nationella verksamhetsberättelsen speglar den övergripande verksamheten som bedrevs i Skogen i Skolan under 2011. Det innebar både deltagande i internationella nätverk och ett antal projekt, seminarier och konferenser. De regionala verksamhetsrapporterna visar vilka aktiviteter som gjorts i de elva regionerna från norr till söder i Sverige, t.ex. nya skolskogar, lärarutbildningar och skogsdagar.
Publicerad: fredag, 20 april, 2012 - 16:04
Under styrgruppsmötet den 23 mars beslutades att en del av Region Mälardalens budget för 2012 skulle gå till marknadsföring av Skogen i Skolan mot kontaktpersoner på skolor inom området. Region Mälardalen har hundratals skolor med tusentals elever och lärare och marknadsföringen kommer att ske till kontaktpersoner med ett informationsbrev, en broschyr om Skogen i Skolan och ett antal läromedel.
Publicerad: tisdag, 17 april, 2012 - 16:09
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvisten till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk. H.K.H. Prins Carl Philip delade idag, den 17 april, ut denna utmärkelse till utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson för hennes arbete i Skogen i Skolan. Genom att utveckla moderna läromedel och med egen forskning lockar hon skolor, lärare och elever att utnyttja skogen i undervisningen.
Publicerad: måndag, 16 april, 2012 - 16:37
Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning ("aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen"). Priset består av en nål, modell större samt diplom. Fd verksamhetsledare Birgitta Wilhelmsson, Skogen i Skolan är en av de tre som får Guldkvisten för år 2011.

Sidor