Jämtland

Hej!

Det här är sidan för region Jämtlands verksamhet inom Skogen i Skolan. Märet Rusk Feitkenhauer har uppdraget som samordnare och är den som ansvarar för att göra verklighet av verksamhetsplanen. Märet är konsult i ett eget företag med till största del inriktning på naturvård och naturvårdande skötsel.
Skogen i Skolan i Jämtland har till uppgift att sprida information om en av länets viktigaste näringar med syfte att eleverna skall få lära sig mer om skog, natur och dess möjligheter, givetvis med koppling till läroplanen. Vi vill också lyfta möjligheterna att använda skogen som ett alternativt klassrum i ordinarie undervisning.
Vi erbjuder inspirationsdagar för pedagoger och ibland tillsammans med elever där vi synliggör Skogen i Skolans resurser i form av läromedel, övningar och aktiviteter. Vi hjälper också gärna till med tips och idéer om hur man bygger upp en Skolskog.
 

Är din skola intresserad av skogligt inspirationspass med verksamheten Skogen i Skolans övningar. Ingen kostnad för skolan! Som tack får ni en Skolskogsryggsäck med ett pedagogiskt material och hjälpmedel för arbete utomhus.

Vi försöker i år få ett samlat grepp om vilka skolor som har skolskogar. Har din skola en skolskog? Vill ni utveckla den eller vill ni starta en ny skolskog? Hör av er till oss så kan vi hjälpa er med det. I år kan det även finnas en möjlighet till delfinansiering. Ni har även möjlighet att få hjälp med finanisiering av utrustning exempelvis

- Rep

-Eldstad

-Vindskydd

-Tändstål

Bifogat finns en blankett att fylla i och skicka in för ansökan av finansiering.

Vi syns/

Märet 

 

 

 

Samordnare i Jämtland

Skolskogar i Jämtland