Jämtland


Dags att välja prao-plats

Skogsbruket i Jämtlands län erbjuder dig Sveriges bästa prao! Missa inte chansen att göra din prao hos en framtidsbransch med behov av arbetskraft.  Ta kontakt med ditt lokala praoombud, de hjälper dig att få en intressant och spännande prao. Listan över aktuella praoombud finner du här!

Ansök om medel till din skolskog
Skogsbruket i Jämtlands län delar ut bidrag till investeringar i skolskogen. Alla skolor med skolskog i Jämtlands län kan skicka en ansökan till Skogen i Skolan Jämtlands län. Ange i ansökan vad ni har för planer på investeringar i er skolskog. Hela summan som söks ska användas till investeringar och inte till verksamhet. Skolor som söker bidrag ska ha en skriftlig överenskommelse med markägaren som visar att skolan har rätt att nyttja skogen som skolskog. Mall till en sådan överenskommelse finns att ladda ner här. Välkommen in med din skolas ansökan!

Artiklar för Jämtland

Karin Östberg arbetar på enheten för skogspolicy och analys samt ansvarar för nationell samordning för Skogsstyrelsens regionsamordnare inom Skogen i Skolan. Karin har också ett nära samarbete med Skogen i Skolans nationella kansli.

Kontaktpersoner i Jämtland

Samordnare

Styrgrupp

 • Nina Andersson

  Ledamot, Norrskog
 • Rolf Edström

  Ledamot, Norrskog
 • Ragnar Fredholm

  Ledamot, Torsta
 • Leif Johansson

  Ledamot, SCA
 • Anna - Karin Mähler

  Ledamot, Skogsstyrelsen

Skolskogar i Jämtland