Jämtland

Hej!

Det här är sidan för region Jämtlands verksamhet inom Skogen i Skolan. Mikael Boman och Märet Rusk Feitkenhauer har uppdraget som samordnare och är de som ansvarar för att göra verklighet av verksamhetsplanen. Mikael jobbar till vardags som mellanstadielärare och Märet som skoglig konsult i ett eget företag.
Vi arbetar med att sprida information om en av länets viktigaste näringar och vill att eleverna skall få lära sig mer om skogen och dess möjligheter, givetvis med koppling till läroplanen. Vi vill också lyfta möjligheterna att använda skogen som ett alternativt klassrum i ordinarie undervisning.
Vi erbjuder inspirationsdagar för pedagoger och ibland tillsammans med elever där vi synliggör Skogen i Skolans resurser i form av läromedel, övningar och aktiviteter. Vi hjälper också gärna till med tips och idéer om hur man bygger upp en Skolskog.
Ta gärna en kontakt om ni vill veta mer om verksamheten.

/Mikael och Märet

Ta kontakt med regionsamordnaren idag för bokning av ett skogligt inspirationspass med verksamheten Skogen i Skolans övningar. Ingen kostnad för skolan! Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan. Som tack får ni en Skolskogsryggsäck med ett pedagogiskt material och hjälpmedel för arbete utomhus.

Vi försöker i år få ett samlat grepp om vilka skolor som har skolskogar. Har din skola en skolskog? Vill ni utveckla den eller vill ni starta en ny skolskog? Hör av er till oss så kan vi hjälpa er med det. I år kan det även finnas en möjlighet till delfinansiering. Märet.

 

 

Samordnare i Jämtland

Styrgrupp

Skolskogar i Jämtland