Jämtland

Hej!

Det här är sidan för region Jämtlands verksamhet inom Skogen i Skolan. Mikael Boman och Märet Rusk Feitkenhauer har uppdraget som samordnare och är de som ansvarar för att göra verklighet av verksamhetsplanen. Mikael jobbar till vardags som mellanstadielärare och Märet med skoglig verksamhet som entreprenör.
Vi arbetar med att sprida information om en av länets viktigaste näringar och vill att eleverna skall få lära sig mer om skogen och dess möjligheter, givetvis med koppling till läroplanen. Vi vill också lyfta möjligheterna att använda skogen som ett alternativt klassrum i ordinarie undervisning.
Vi erbjuder inspirationsdagar för pedagoger och ibland tillsammans med elever där vi synliggör Skogen i Skolans resurser i form av läromedel, övningar och aktiviteter. Vi hjälper också gärna till med tips och idéer om hur man bygger upp en Skolskog.
Ta gärna en kontakt om ni vill veta mer om verksamheten.

/Mikael och Märet

Artiklar för Jämtland

Nu har vi lanserat Skogen i Skolans digitala läromedel – Skogslektioner. Under snart 50 år har vi försett lärare med verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har gjort att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med det nya läromedlet...

Samordnare i Jämtland

Styrgrupp

Skolskogar i Jämtland