Dalarna-Gävleborg

Hej!

Det här är sidan för Dalarnas och Gävleborgs läns verksamhet iom Skogen i Skolan. Ansvariga här är Lena Åbom (Gävleborg) samt Maria Nilsson och Jörgen Amandusson (Dalarnas län). Vi jobbar alla tre även som skogskonsulenter på Sveriges skogliga myndighet Skogsstyrelsen.

Vad vill vi?
Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även får upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi?
Verksamheten i våra län vänder sig i första hand till skolverksamhet för åldrarna F-9. Det vi gör är att anordna inspirationsdagar och kurser för lärare, lärarstudenter och SYV-personal. Vi försöker även träffa så många skolelever som möjligt inom ramen för vår budget.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Detta är på gång:
Inspirationsdagar för lärare/pedagoger
2-dagarskurser för lärare/pedagoger v 44 i Orsa och Järvsö
Dagkollo för tjejer som börjar åk 6 till hösten i Långvind (utanför Hudiksvall) den 18 juni och i Hemlingby (Gävle) den 20 augusti.

Region Dalarna-Gävleborg utgörs av landskapen Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

Artiklar för Dalarna-Gävleborg

Nu har vi lanserat Skogen i Skolans digitala läromedel – Skogslektioner. Under snart 50 år har vi försett lärare med verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har gjort att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med det nya läromedlet...

Samordnare i Dalarna-Gävleborg

Styrgrupp

Skolskogar i Dalarna-Gävleborg