Dalarna-Gävleborg

Hej!

Det här är sidan för Dalarnas och Gävleborgs läns verksamhet iom Skogen i Skolan. Ansvariga här är Lena Åbom (Gävleborgs län) och Maria Nilsson (Dalarnas län). Vi jobbar som skogskonsulenter på Sveriges skogliga myndighet Skogsstyrelsen.

Vad vill vi?
Sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik. Vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skog och även får upp ögonen för skogen som arbetsplats.

Vad gör vi?
Verksamheten i våra län vänder sig i första hand till skolverksamhet för åldrarna F-9. Det vi gör är att anordna inspirationsdagar och kurser för lärare, lärarstudenter och SYV-personal. Vi försöker även träffa så många skolelever som möjligt inom ramen för vår budget.

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om vår verksamhet!

Detta är på gång:
Inspirationsdagar för lärare/pedagoger
2-dagarskurser för lärare/pedagoger v 44 
Tävlingen Skogens Mästare för åk 6 under hösten 
Elevaktiviteter efter önskemål

Region Dalarna-Gävleborg utgörs av landskapen Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.

Samordnare i Dalarna-Gävleborg

Skolskogar i Dalarna-Gävleborg