Dalarna-Gävleborg

Innehållet på denna sida kommer att uppdateras fram över.

Region Dalarna-Gävleborg utgörs av landskapen Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.
Läsåret 2016/2017 fanns det i Dalarna 15 kommuner, 2468 lärare, 28589 elever och 117 rektorer.
I Gävleborg fanns det 10 kommuner, 2379 lärare, 28483 elever och 160 rektorer.

Artiklar för Dalarna-Gävleborg

Tema skog och rovdjur är ämnen som med fördel kan användas för att uppnå läroplanens målsättningar.

Kontaktpersoner i Dalarna-Gävleborg

Samordnare

Styrgrupp

Skolskogar i Dalarna-Gävleborg