Dalarna-Gävleborg

Hej!

Det här är sidan för Dalarnas och Gävleborgs läns verksamhet inom Skogen i Skolan.

Vi vill sprida alla skogens värden och vi hoppas att fler får ett ökat intresse för skogen som läromiljö och ett framtida intressen för skog. 

Vad gör vi?

Verksamheten i regionen vänder sig i första hand till pedagogisk personal. 

Vi anordnar inspirationsdagar för pedagoger och SYV-personal. Vi försöker träffa så många lärare och skolelever som möjligt. 

Detta är på gång 2023:

- Inspirationsdagar och webbinarier erbjuds, digitalt/praktiskt för pedagogisk personal.

- Skolbesök och elevaktiviteter. 

- Skogsdagar för årskurs 4.

Under 2023 kommer vi även att uppmärksamma att Skogen i skolan fyller 50 år. 

Ta gärna kontakt med samordnare om ni vill veta mer om vår verksamhet och de upplägg som vi erbjuder!

Samordnare i Dalarna-Gävleborg

Skolskogar i Dalarna-Gävleborg