Projekt & aktiviteter

Skogen i Skolans projekt och aktiviteter

Förutom Skogen i Skolans löpande verksamhet anordnas med jämna mellanrum tävlingar, event och konferenser på olika håll i landet. Här kan du läsa om några av dessa aktiviteter.

Skogens dagar
Arrangeras vart tredje år och pågår då i Region Värmland.

Tävlingen Skogens Mästare
En tävling för sjundeklassare som startade i Region Jämtland. Tävlingen grundades i Region Jämtland 2011 och har sedan dess vuxit och finns nu inom flera av våra regioner. 

Skogskollo
Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn. Kollot vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5, 6 och 7 till hösten och arrangeras i flera regioner.

Jorden och skogen i stan - Bonden i skolan
Sedan flera år tillbaka anordnar LRF evenemanget Jorden och skogen i stan på flera orter i Sverige där tusentals elever från årskurs 4-6 får kunskap om jord- och skogsbruk. Flera av Skogen i Skolans regioner deltar varje år. Under 2017 bytte arrangemanget namn från Jorden och skogen i stan till Bonden i skolan när det gäller området Mälardalen. Evenemanget som sedan några år har skett på Berga naturbruksgymnasium och utökades med Jälla naturbruksgymnasium utanför Uppsala samt Ösby naturbruksgymnasium i Sala.

Uppdaterad: