Grafisk profil och vedertagna begrepp

Här finner du allt som rör Skogen i Skolans grafiska profil samt policy för användning, nedladdningsbara logotyper och mallar.
Sidan kompletteras vartefter profilen utvecklas. Längst ner på sidan hittar du Skogen i Skolans vedertagna begrepp.

Användning av varumärket
Innan du använder logotypen för SiS eller Skogens mästare kontaktar du Skogen i Skolans varumärkesansvariga: gunilla.h@skogen.se för kvalitetsgranskning och konsultation.

Nedladdning av logotyper
När du laddar ner ska du högerklicka och välja "Spara som".

Verksamhetens namn
Skogen i Skolan skrivs alltid med versala (stora) S i orden Skogen och Skolan.

Färger
Färgerna som används i logotyperna är CMYK 100 - 0 - 100–18 (SiS logotyp), PMS 348 C (SiS logotyp), PMS 577 C (SM logotyp).

Färger för logotyper

Typsnitt

 • I logotypen: Techno Regular för texten Skogen i Skolan och Helvetica Heavy Condensed för webbadressen i logotypen
 • På webben: Arial
 • I tryck:
 • Huvudrubrik: Avenir 85 Heavy, 25 pt
 • Ingress: Avenir 65 Medium, 10 pt
 • Mellanrubrik: Avenir 95 Black, 8,2 pt
 • Brödtext: Adobe Garamond Pro, 9,5 pt
 • Text i faktaruta: Avenir 55 Roman, 7,5 pt
 • För Officepaketets program:
  • PowerPoint - Helvetica fet i rubrik och mager i brödtext
  • Word och Excel - Helvetica fet i rubrik och Times New Roman i brödtext

Logotyper

SiS-logotyp med webbadress


SiS-logotyp + SM-logotyp

Skogen i Skolan + Skogens mästare
SiS-logotyp + SM-logotyp - placering.
Detta gäller även vid andra tillfällen då SiS-logotypen placeras tillsammans med en annan logotyp, t.ex Skogsstyrelsen.

Skogens mästare
För tryck, 300 dpi, filformat eps
För utskrift, 150 dpi, filformat jpg
För webb, 72 dpi, filformat jpg

Logotypen får inte användas ensam utan enbart tillsammans till Skogen i Skolans logotyp. Se ovan för placering.

Vedertagna begrepp inom Skogen i Skolan

Dessa begrepp har Skogen i Skolans nationella styrgrupp beslutat att de ska användas av alla som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet.

Begreppen i fetstil är de som ska användas. Förklaringar finns i texten efter begreppen.

 • Skogen i Skolan: skrivs alltid med stora S i orden Skogen och Skolan
 • Verksamhet: Skogen i Skolan är en 40-årig verksamhet som bedrivs på skolans villkor, samordnas nationellt och bedrivs regionalt i Sverige.
 • Regioner: Region Dalarna-Gävleborg, Region Jämtland, Region Mälardalen, Region Norrbotten, Region Värmland, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Region Västra Götaland, Region Örebro, Region Östra Götaland
 • Regionsamordnare: samordnar regionens aktiviteter och kontakter på uppdrag av den regionala styrgruppen.
 • Regional styrgrupp: företräder regionens intressenter och styr den regionala verksamheten.
 • Kontaktperson: ingår i regionernas distrikt.
 • Skolkontakt: namn på person på skola som regionen har kontakt med vid t.ex lärarutbildningar.
 • Skolskog: en skolskog som är registrerad på Skogen i Skolans webbplats med en skriftlig överenskommelse mellan skogsägare och skola.
 • Skolskogskontakt: kontaktperson på en skola som har en registrerad skolskog.
 • Nationella kansliet: Föreningen Skogen ansvarar för det Nationella kansliet. Bengt Ek, vd Föreningen Skogen, Anna Steinwall, verksamhetsledare, Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig och Theresa von Hofsten, projektledare Digitalt läromedel.
 • Nationell styrgrupp: företräder finansiärerna för kommunikationsplattformen, dvs SkogsSverige och Skogen i Skolan. Styr det Nationella kansliet.
 • Skogsstyrelsens nationella samordnare: samordnare för Skogsstyrelsens personal (kontaktpersoner) som arbetar med Skogen i Skolans verksamhet i regionernas distrikt
Uppdaterad: