Press

Under denna meny hittar du:

Kontakta oss
Verksamhetsledare Anna Steinwall, e-post: anna.steinwall@skogen.se, 08-4121560.
Kontakta din Regionsamordnare via denna sida: https://www.skogeniskolan.se/kontakta-skogen-i-skolan.

Ansvarig utgivare
Bengt Ek är vd för Föreningen Skogen, tillika ansvarig utgivare för Skogen i Skolans webbplats. Kontakt: bengt.ek@skogen.se, 08-412 15 30.

 

Kort om Skogen i Skolan

  • Skogen i Skolans verksamhet grundades 1973 och är ett nationellt samarbete mellan skolan och skogssektorn. Verksamheten bedrivs på skolans villkor. Metoden vi använder är utomhuspedagogik och vårt material är anpassat efter läroplanerna.
  • Skogen i Skolan grundades 1973 och verksamheten bedrivs på skolans villkor, samordnas nationellt med tio regioner över hela Sverige. Metoden vi använder är utomhuspedagogik och allt vårt material är anpassat efter läroplanerna. Webbplatsen består av läromedel, övningar och faktasidor samt information om våra aktiviteteter.
  • Skogen i Skolan grundades 1973 och verksamheten bedrivs sedan dess på skolans villkor. Våra tio regioner samordnas nationellt och finns över hela Sverige. Metoden vi använder är utomhuspedagogik och allt vårt material är anpassat efter läroplanerna. Webbplatsen består av läromedel, övningar och faktasidor samt information om våra aktiviteteter. Vi ger ut nyhetsbrev och finns på sociala medier.
Uppdaterad: