Personuppgiftspolicy

Skogen i Skolan administreras av Föreningen Skogen. Skogen i Skolan lyder därför under Föreningen Skogens personuppgiftspolicy.

Om Föreningen Skogen

Föreningen Skogen är en ideell och obunden medlemsorganisation med ca 8 000 medlemmar. Många av oss är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter. Föreningen Skogen ger ut medlemstidningen SKOGEN och är också nationellt kansli för Skogen i Skolan samt ansvarar för skogssverige.se.

Register

Föreningen Skogen håller register över medlemmar, prenumeranter och kunder för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet enligt föreningens stadgar och för att kunna fullfölja sina skyldigheter gentemot dem. Utöver dessa register arbetar föreningen aktivt med rekrytering av medlemmar och prenumeranter vilket även det medför registerhållning. 

Registren kan innehålla personuppgifter i form av namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leveransbetalnings- och inköpsuppgifter. Uppgifterna kan användas av Föreningen Skogen för avisering/fakturering, information om och leverans av produkter samt marknadsföring. Föreningen Skogen ser löpande över vilka register som används och tar bort register och personuppgifter så snart det inte längre är relevanta för föreningens arbete.

Marknadsföring

Du kan avanmäla dig för olika former av marknadskommunikation genom att kontakta kundservice. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för deras egen marknadsföring, om du inte särskilt givit oss din tillåtelse att göra det.

Kontakt

Du kan kontakta oss på telefon 08-412 15 00 under våra ordinarie öppettider eller genom e-post till kundservice@ skogen.se om du har funderingar eller frågor hur vi hanterar dina personuppgifter.

Föreningen Skogen
Box  7022
121 07 Stockholm-Globen

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran