Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck och på den sidan finns både lärarhandledning, ett produktblad samt filmer som visar hur du kan jobba med övningarna i ryggsäcken.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Skogsbrukets kretslopp Idrott & hälsa 4-6
Skogsprodukter i vår vardag Samhällskunskap, Biologi 7-9
Småhus i närmiljön Teknik, Bild, Biologi 7-9
Småkryp i skogen Matematik, Biologi 4-6, 7-9
Spegelskapa Bild Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Tillverka en visp Slöjd F-3
Trisstransport Idrott & hälsa Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Urmusik Idrott & hälsa, Övrigt Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Vargen och fåren Idrott & hälsa, Biologi, Naturorientering Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Vegetationsstudier Biologi 7-9

Sidor

Äldre övningar
Genom åren har Skogen i Skolan tagit fram många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet. Välj bland kategorierna eller botanisera fritt ur listan. Ett hundratal övningar finns sedan tidigare.

Sök övningarna och välj ämnesområde, nivå m.m.

 

Övning Ämne Årskurs
Tankar om skog Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Titta närmare på ett träd Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Tjäldjup och marktemperatur Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Tjärbränning 7-9
Torka svamp Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Undersökning av snön Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Utvecklingen på hygget Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Vad finns i jorden? 7-9
Vad finns i snön Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6, 7-9
Vad har papper för ytvikt? 4-6

Sidor