Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck och på den sidan finns både lärarhandledning, ett produktblad samt filmer som visar hur du kan jobba med övningarna i ryggsäcken.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Skapa en livsmiljö Bild, Naturorientering 4-6
Skogens tvättmedel: Asklut och Pottaska Kemi 7-9
Skogsbrukets kretslopp Idrott & hälsa 4-6
Skogsprodukter i vår vardag Samhällskunskap, Biologi 7-9
Småhus i närmiljön Teknik, Bild, Biologi 7-9
Småkryp i skogen Matematik, Biologi 4-6, 7-9
Sorteringsövning med trädarter Biologi F-3, 4-6, 7-9
Spegelskapa Bild Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Tillverka en visp Slöjd F-3
Trisstransport Idrott & hälsa Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6

Sidor