Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Naturligt diagram Matematik 4-6, 7-9
Ormstafett och snokstafett Idrott & hälsa, Biologi, Naturorientering Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Pinnbröd och bröd i löv Förskola/Förskoleklass
Population, hur många träd finns det i området? Matematik, Naturorientering 4-6
Räkna trädslagen Matematik, Biologi 4-6
Räven och harungarna Idrott & hälsa, Naturorientering F-3
Röra - känna - gissa-lådan Naturorientering Förskola/Förskoleklass, F-3
Skapa en livsmiljö Bild, Naturorientering 4-6
Skogens tvättmedel: Asklut och Pottaska Kemi, Biologi 7-9
Skogsbrukets kretslopp Idrott & hälsa 4-6, 7-9

Sidor

Äldre övningar
Genom åren har Skogen i Skolan tagit fram många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet. Välj bland kategorierna eller botanisera fritt ur listan. Ett hundratal övningar finns sedan tidigare.

Sök övningarna och välj ämnesområde, nivå m.m.

 

Övning Ämne Årskurs
Gör en sälgpipa Bild, Slöjd
Gör en säljpipa Slöjd, Idrott & hälsa 4-6
Gör forntidsfärg Samhällskunskap, Bild, Naturorientering 7-9
Heta stolen Övrigt 4-6
Hur bestämmer man ett pappers fiberriktning? Naturorientering 4-6
Hur mycket skog finns på en hektar? Matematik, Naturorientering 7-9
Hur mycket vatten består papper av? Matematik, Naturorientering 7-9
Hur mycket väger papper? Matematik, Naturorientering 7-9
Hur påverkas papper av ljus? Naturorientering 7-9
Hur starkt är papper Naturorientering 7-9

Sidor