Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Ljud i Staden och i Skogen Förskola/Förskoleklass
Miljöbarometer Biologi 7-9
Miljöplanering - att tillgodose olika behov Samhällskunskap, Geografi 7-9
Min egen naturlyrik Svenska 7-9
Mina, dina eller våra intressen Svenska, Samhällskunskap, Biologi 7-9
Myror går gärna på led Idrott & hälsa, Naturorientering 4-6
Myrstack Naturorientering Förskola/Förskoleklass, F-3
Myrstackar Biologi Förskola/Förskoleklass, F-3
Mät trädets höjd med tiondelsmetoden Matematik, Slöjd, Naturorientering 4-6
Naturintervju Svenska, Idrott & hälsa, Biologi, Naturorientering F-3, 4-6

Sidor

Äldre övningar
Genom åren har Skogen i Skolan tagit fram många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet. Välj bland kategorierna eller botanisera fritt ur listan. Ett hundratal övningar finns sedan tidigare.

Sök övningarna och välj ämnesområde, nivå m.m.

 

Övning Ämne Årskurs
Fattiga riddare Hemkunskap
Fenologilista Naturorientering
Framtidstro Samhällskunskap 7-9
Fyrahörnsövning Samhällskunskap 7-9
Gammalt papper blir nytt Kemi, Geografi, Biologi 7-9
Gruppindelning Naturorientering, Övrigt, Idrott & hälsa, Moderna språk
Gräv där du står - miljöfaktorer i skogen Naturorientering 7-9
Gör ditt eget kol Naturorientering, Slöjd 7-9
Gör en brummare Samhällskunskap, Slöjd, Bild, Naturorientering 4-6, 7-9
Gör en skateboard Slöjd 7-9

Sidor