Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Hostmedicin och gransirap Idrott & hälsa, Hemkunskap, Biologi, Naturorientering F-3, 4-6, 7-9
Hur mycket dricker en björk? Kemi, Biologi 4-6
Häckningsstudier Matematik, Biologi 4-6, 7-9
Höjdmätning med en pinne Matematik, Slöjd, Biologi 4-6, 7-9
Inventering av död ved Biologi 7-9
Klänga kott Idrott & hälsa, Biologi 4-6
Konst från naturen Bild, Naturorientering F-3
Livets väv i skogen Geografi, Biologi 7-9
Livscykler hos blommande träd Naturorientering 4-6
Ljud i Staden och i Skogen Förskola/Förskoleklass

Sidor

Äldre övningar
Genom åren har Skogen i Skolan tagit fram många övningar som man kan göra i skolskogen eller i klassrummet. Välj bland kategorierna eller botanisera fritt ur listan. Ett hundratal övningar finns sedan tidigare.

Sök övningarna och välj ämnesområde, nivå m.m.

 

Övning Ämne Årskurs
Alla behöver vi träd Samhällskunskap 7-9
Att arbeta med djur och natur Naturorientering, Samhällskunskap, Moderna språk 7-9
Att se på annat sätt Naturorientering 7-9
Att ta till vara trärester Naturorientering, Bild, Slöjd 4-6
Beskriva tankar, känslor, ljud Bild, Moderna språk 4-6
Botanisera i höstskogen Naturorientering 4-6
Byggbeskrivning Vindskydd Slöjd 7-9
Deckare i naturen Naturorientering 7-9
Den offentliga intrevjun Samhällskunskap 7-9
Energi ur biobränsle Naturorientering, Samhällskunskap 7-9

Sidor