Övningar

Skogen i Skolans utomhuspedagogiska övningar kan du använda för alla lektioner både inomhus och utomhus med dina elever
Övningar för utomhuspedagogik

Skogen i Skolan har utvecklat mängder av övningar inom olika ämnesområden, anpassade för olika nivåer och för inomhus- och utomhusbruk. Här kan du som lärare söka efter passande övningar.

Många av övningarna fungerar bra i skolskogen och är kopplade till läroplanerna för för- och grundskola. Du kan välja övningar efter årskurs, ämne och ibland även årstid.

Övningarna finns som pdf-dokument som du kan spara och skriva ut.

I övningarna finns hänvisningar till vår skolskogslåda. Denna har ersatts av en skolskogsryggsäck och på den sidan finns både lärarhandledning, ett produktblad samt filmer som visar hur du kan jobba med övningarna i ryggsäcken.

 

Sök bland övningarna här nedan på nivå och ämnesområde eller sök med fritext.

Övning Ämne Årskurs
Färga med hammare och bomullsduk Kemi, Bild, Biologi, Naturorientering Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Färger från naturen Bild, Naturorientering F-3
Gallringsövning Kemi, Biologi 7-9
Gammalt papper blir nytt Kemi, Geografi, Biologi 7-9
Geometri med rep Matematik Förskola/Förskoleklass, F-3
Gissa lövet Biologi Förskola/Förskoleklass, F-3, 4-6
Grönområden i tätorter Matematik, Geografi, Biologi 7-9
Gör ditt eget papper Svenska, Slöjd F-3, 4-6, 7-9
Gör en sälgpipa Slöjd, Idrott & hälsa 4-6
Gör kolkritor Slöjd, Idrott & hälsa 4-6, 7-9

Sidor