Vår verksamhet

  • Vi vill erbjuda skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogsindustrin.
  • Vi har omfattande kontaktnät med skogsföretag, organisationer, forskare och myndigheter och kan hjälpa din skola att etablera kontakt med dessa.
  • Vi hjälper er att starta en skolskog. Den är ett pedagogiskt komplement till inomhusundervisning där rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen och alla dess värden kan stimuleras. I skolskogen involveras alla sinnen och så gott som alla skolämnen kan tillämpas i denna miljö. Med detta kan följa en bättre hälsa, ökade insikter om samband i naturen och ett lärande för hållbar utveckling.
  • Vi producerar och distribuerar läromedel och idématerial, och arrangerar aktiviteter för lärare och elever, lokalt, regionalt och nationellt.
Uppdaterad: