Samarbeten och nätverk

Bonden i SkolanBonden i skolan
LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet, och ligger i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Faktatexterna är till största del hämtad direkt från bönder och andra olika experter på lantbruk. Bonde i skolan har fått ta del av material från Skogen i Skolan, SkogsSverige och Jordbruksverket mfl. Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.
- Webbplats

FEE - Foundation for Environmental EducationFEE och LEAF
FEE (The Foundation for Environmental Education) är en icke-statlig, ideell organisation som främjar hållbar utveckling genom miljöutbildning. Skogen i Skolan är medlem i FEE och därmed också i LEAF (Learning About Forests). LEAF är ett miljöutbildningprogram som främjar elevens kunskaper om skog och skogens roll ur ett kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Programmet syftar till att öka kunskap om och intresse för skog genom aktiviteter anpassade till lokala behov för lärare och deras elever.
- Webbplats för FEE
- Webbplats för LEAF

 

KunskapsförlagetKunskapsförlaget
Sedan 1995 har Natur & Miljöboken getts ut av Svenska Kunskapsförlaget. Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som riktar sig till årskurs 4, 5 och 6. Varje steg är anpassat för kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande miljöutbildning för mellanstadieeleverna. Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i Lgr 11 och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material. Innehållet i de tre stegen går att arbeta med i både helklass, grupparbeten samt på egen hand. Materialet är kostnadsfritt för den enskilda skolan tack vare lokala och regionala finansiärer. Natur & Miljöboken har delats ut till Sveriges mellanstadieelever sedan mitten på 90-talet med en årlig distribution som omfattar mer än 220 000 elever och 13 000 lärare i cirka 190 kommuner. Böckerna finns även tillgängliga digitalt via en app för läsplattor. Läs mer på kunskapsförlaget.se.
Skogen i Skolan medverkar i Steg 2 –  ”Jag, mina val och miljön”. Det andra elevsteget syftar till att tydliggöra vårt samspel med naturen ur ett livsstilsperspektiv. Hur hänger vardags val, hälsa, mat och energi egentligen ihop med miljön, och hur kan jag minska en negativ klimatpåverkan genom mina egna val?
- Webbplats för Kunskapsförlaget

Naturens år
Nätverket Naturens år består av ett 30-tal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.
- Webbplats
- Facebook
- Twitter

SkansenSkansen
Skogen i Skolan på Skansen. Byt ut en dag i skolan mot en skogsdag på Skansen. Tillsammans utforskar vi vad skogen är och vad den kan ge oss. Vi lär oss om olika sorters skogar och ser vilka djur som trivs där. Djurens och växternas livscykler och anpassningar till olika årstider. Hur använde man skogen förr och idag? Vi funderar på saker som vi endast kan göra i skogen och ger tips på hur ni jobbar vidare i skolan.
Elever och lärare får med sig övningshäften hem med hänvisningar till Lgr11.
- Webbplats

UtenavetUtenavet
Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Skogen i Skolan ingår i nätverket tillsammans med Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Movium, CNV och Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Utenavet anordnar konferensen Ute är inne där tusentals lärare och skolledare tar del av seminarier och workshops.
- Webbplats
- Ute är inne

Uppdaterad: