Samarbeten och nätverk

Bonden i SkolanBonden i skolan
LRFs digitala läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på våra tallrikar kommer ifrån och varför vi faktiskt behöver bönder. Bonden i skolan är den svenske bondens röst rakt in i klassrummet, och ligger i framkant både vad det gäller pedagogik och teknik. Faktatexterna är till största del hämtad direkt från bönder och andra olika experter på lantbruk. Bonde i skolan har fått ta del av material från Skogen i Skolan, SkogsSverige och Jordbruksverket mfl. Utöver en gedigen faktadel finns en stor databas med färdiga lektioner och teman för årskurs F-6 som direkt svarar upp mot målen i läroplanen.
- Webbplats

FEE - Foundation for Environmental EducationFEE och LEAF
FEE (The Foundation for Environmental Education) är en icke-statlig, ideell organisation som främjar hållbar utveckling genom miljöutbildning. Skogen i Skolan är medlem i FEE och därmed också i LEAF (Learning About Forests). LEAF är ett miljöutbildningprogram som främjar elevens kunskaper om skog och skogens roll ur ett kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Programmet syftar till att öka kunskap om och intresse för skog genom aktiviteter anpassade till lokala behov för lärare och deras elever.
- Webbplats för FEE
- Webbplats för LEAF

KunskapsförlagetSvenska Kunskapsförlaget
Vi samarbetar i en informationskampanj med Svenska Kunskapsförlaget som sedan 1995 skapar utgivningen av Natur & Miljöboken. Ett faktagranskat, inspirerande och framförallt aktuellt läromedel i natur- och miljökunskap för elever och lärare i årskurs 4-6. Tack vare lokala och regionala samarbetspartners kan Svenska Kunskapsförlaget kostnadsfritt dela ut böckerna till över 200 000 barn, dessa böcker tar de sedan eleverna hem till sin familj för att fortsätta diskussionen om hållbar utveckling där.  Boken uppdateras varje år och till hösten 2020 integreras de globala målen i både elevens bok och lärarhandledning. Hör av dig till Svenska Kunskapsförlaget för att erhålla dina exemplar av Natur & Miljöboken till din skola.
Besök: https://nmboken.se Mejl till: info@nmboken.se

 

Naturens år
Nätverket Naturens år består av ett 30-tal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör naturen. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur.
- Webbplats
- Facebook
- Twitter

SkansenSkansen
Skogen i Skolan på Skansen. Byt ut en dag i skolan mot en skogsdag på Skansen. Tillsammans utforskar vi vad skogen är och vad den kan ge oss. Vi lär oss om olika sorters skogar och ser vilka djur som trivs där. Djurens och växternas livscykler och anpassningar till olika årstider. Hur använde man skogen förr och idag? Vi funderar på saker som vi endast kan göra i skogen och ger tips på hur ni jobbar vidare i skolan.
Elever och lärare får med sig övningshäften hem med hänvisningar till Lgr11.
- Webbplats

UtenavetUtenavet
Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Skogen i Skolan ingår i nätverket tillsammans med Naturskoleföreningen, Friluftsfrämjandet, Movium, CNV och Nationellt centrum för utomhuspedagogik. Utenavet anordnar konferensen Ute är inne där tusentals lärare och skolledare tar del av seminarier och workshops.
- Webbplats
- Ute är inne

Uppdaterad: