Kansliet bloggar

Hon vill låta eleverna bygga relation till skogen

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments

En projektgrupp av lärare och experter på skog arbetar just nu med att skapa lektioner till det nya digitala läromedel om skogens roll i en hållbar utveckling som Skogen i Skolan producerar. Läromedlet kommer att vara gratis att använda och riktar sig främst till åk 4-6. Henni Söderberg är en av lärarna som skapar innehåll. 

 

Presentera dig själv lite kort:

Jag heter Henni Söderberg och undervisar inom teknikvetenskapens didaktik i grundlärarutbildningen på KTH. Jag har tidigare arbetat som ämneslärare och förstelärare i grundskolan i årskurs 1–6 och undervisat främst i teknik och de naturvetenskapliga ämnena.

Vad har du för förhoppningar med det digitala läromedlet om skogens roll i en hållbar utveckling?

Först och främst att det upptäcks av många lärare och används i flera klassrum runtom i landet. Jag tror att läromedlet kan bidra med något som den ordinarie undervisningen inte alltid har och hinner med, som till exempel nya övningar, innehåll och infallsvinklar.

Vad får dig att vilja engagera dig i det här projektet?

Den svenska skogen är fantastisk på så många sätt. När jag undervisade elever i grundskolan var vi regelbundet ute i skogen för fältstudier. Det var särskilt värdefullt att få visa och lära om skogen för de elever som inte var där själva på fritiden. Det känns engagerande att den tid och energi jag nu lägger ned i projektet når ännu fler elever som kan få djupare kunskap om och relation med den svenska skogen.

Vilka pedagogiska möjligheter har skogen att erbjuda lärare som vill arbeta med lärande för hållbar utveckling?

De flesta elever i Sverige har någon typ av skog, stor eller liten, i närheten av skola och hem. Min upplevelse är att eleverna ofta är glada över att få vara utomhus och då är skogen en inspirerande plats att utforska. I skogen kan eleverna med lärarens stöd få syn på vilket liv som finns, hur det fungerar, anpassar sig och löser problem. De bygger en relation till sin närmiljö samtidigt som de skaffar sig kunskaper som är grundläggande för att kunna reflektera över vad hållbar utveckling kan innebära.

Det finns en efterfrågan på lättanvända, digitala läromedel av god kvalitet. Läromedlet kommer att vara tillgängligt för alla som vill och därmed har det bra grundförutsättningar att nå ut till många - inte minst via lärare som tipsar varandra via sociala medier.

Läromedlet kommer att lanseras våren 2020. Håll utkik i Skogen i Skolans digitala kanaler för löpande uppdateringar.

 

Publicerad:

Sidor