Kansliet bloggar

Karin Oleander gör filmer till Skogen i Skolans digitala läromedel

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments

Karin Oleander på produktionsbolaget Motions har skapat filmer till Skogen i Skolans nya digitala läromedel. Uppdraget har varit att få målgruppen elever i mellanstadiet att bli mer intresserade av skogen, med roliga, inspirerande reportage. Läromedlet "Skogslektioner" med tillhörande filmer lanseras i slutet av april. 

- Roligast har varit att möta engagerade barn och vuxna som brinner för skogen. Efter en lång process med casting hittade vi verkligen kloka och charmiga barn med en nära relation till skogen, och det var fint att få komma ut i vackra skogsmiljöer och skildra barnen i en miljö där de trivs.

Vad har du själv lärt dig om skogen under detta projekt?

- Motions har jobbat en del med skog innan, och kommit i kontakt med flera av de spännande ämnen som filmerna innehåller, t.ex. att skapa nya hållbara material av trä och massa. Men projektet vi filmade nu på KTH med framställning av trådar som blir starka och hållbara trots att de till största delen består av vatten är otroligt spännande. 

- Sen tycker jag att man alltid baxnar över hur mycket skog som finns i Sverige, och av informationen att det bara blir mer. Det vore fint att förmedla nu när vi så gott som dagligen peppras av negativa nyheter kring miljön. Kan vi vara med och påverka så fler unga kommer ut i skogen, och får upp ögonen för skogen och de arbeten som finns där vore det fantastiskt, och något att vara stolt över!

Läromedlet ”Skogslektioner” handlar om skogens roll i en hållbar utveckling och lanseras i slutet av april. Håll utkik i Skogen i Skolans digitala kanaler.

Publicerad:

Sidor