Om oss

Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan

  • Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.
  • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
  • Vår pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
  • Vår främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för Sveriges viktigaste sektor.

Uppdaterad: