Om oss

Skogen i Skolan arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden. 

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runt om i Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med skogen i skolan. På så sätt har hundratusentals barn har fått vistas i, och skapa en god relation till sin omgivande natur.

Skogen i Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få en tydligare bild av skogens roll i samhället. Verksamheten bedrivs på skolans villkor och vi erbjuder gratis pedagogiskt material som är faktagranskat och kopplat till skolans kurs- och läroplaner (Lpfö 18 och Lgr 11).

Genom att möta skolor lokalt har vi sedan starten 1973 visat lärare och elever hur skogen och utomhuspedagogiken kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen. Samtidigt lär sig dagens unga vad skogen ger och vilka framtidsmöjligheter den erbjuder.

Vi tar skogen till skolan!


Foto: Lars Klingström

 

Organisation

Skogen i Skolan är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer och näringsliv). Skogen i Skolans nationella kansli finns i Stockholm hos Föreningen Skogen. 

Uppdaterad: