Så här fina blir de små plantorna i sina vaser.

Odla din egen ek

Så här fina blir de små plantorna i sina vaser.

Ladda ner som PDF

Under oktober är det som bäst att plocka ekollon för att skapa egna små plantor. Plocka många ekollon, då det inte är alla som gror. Leta helst efter de ekollon som redan har en liten svans/grodd. Hittar du inga ekollon med svans, så lägg dem i en skål med vatten, byt vattnet ofta så börjar de gro efter ca 3-6 veckor.

Ett ekollon med svans/grodd.

Material

 • Ekollon
 • Glasvaser med smal öppning
 • Vatten
 • Tandpetare, nålar eller liknande

Så här gör du

 • Välj en vas med smal öppning (till varje ekollon).
 • Fyll vasen med vatten, hela vägen upp till öppningen.
 • Placera ekollonet med grodden/svansen nedåt i den vattenfyllda vasen. Om öppningen i vasen är för stor kan du sätta dit tandpetare eller annat som stöd.
 • Ekollonet ska vara täckt till hälften med vatten.
 • Ställ vasen/vaserna i ett ljust fönster.
 • Bytt vatten ofta. Ollonet har så mycket näring i sig själv så att rötter kan växa fram samt bilda en liten stam med blad.
 • Efter 3-6 veckor ska en planta ha växt upp.
 • Fortsätt att byta vatten ofta, så det lilla trädet mår bra.
 • Vill du senare plantera över plantan i en kruka med jord, var då försiktig vid planteringen så att inte rötterna skadas.
Mogna ekollon är bruna och omogna är gröna.

Fakta om ek

Eken är Sveriges vanligaste ädla lövträd och växer naturligt från söder upp till Dalälven.
Men trädet kan också förkomma längre upp, exempelvis längs Norrlandskusten, där
klimatet är milt.

En ek kan bli mycket gammal och det finns individer som är över 1 000 år. Ett exempel
är Rumskullaeken eller Kvilleken som den också kallas. Den kan man fortfarande
besöka i Norra Kvill som ligger i Småland. Idag är den gamla eken dock mycket ihålig
och nästan alla årsringar är borta.

Många människor i Sverige tror att eken är fridlyst, men så är det inte. Dock finns det
enstaka ekar som är skyddade som kulturminnen, då de är så gamla. Detta innebär att
trädet inte får skadas.

Ekvirke används främst till möbler, faner, golv, parkett, stängselstolpar och båtar. Eken
är också ett relativt snabbväxande träd och vid 120–150 års ålder är den stabil att
skörda och kan ge glädje till våra hem och hus.

Men det är inte bara människan som uppskattar och har stor användning av eken.
Många djur älskar ekollon som föda, exempelvis fåglar, möss, ekorrar, rådjur och
vildsvin. Minst 1 000 olika arter är knutna till ek, bland annat insekter (främst
skalbaggar) exempelvis Ekoxen, men även olika lavar och svampar!

En ek som växt länge tätt ihop med andra träd i en skog kan bli mycket hög, men har en relativt smal stam i jämförelse med höjden.

En ek som under många år har växt ensam får oftast en grövre stam och med åren kan ekar bli alldeles ihåliga.

Foto (samtliga bilder): Anna Steinwall

Ladda ner som PDF

Skoglig kunskap för lärare - prenumerera gratis på Skogen i Skolans nyhetsbrev.

Jag godkänner att Skogen i Skolan sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.
Skickar begäran