Nytt digitalt läromedel om hållbar utveckling!

Written by Theresa von Hofsten On the 0 Comments

Nu producerar Skogen i Skolan ett nytt digitalt läromedel, för att berätta för en ny generation om skogens viktiga roll i omställningen till ett hållbart samhälle.

Under snart 50 år har Skogen i Skolan försett lärare runtom i hela Sverige med pedagogiska verktyg för att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inneburit att hundratusentals barn har fått vistas i och skapa en god relation till skogen. Med detta nya läromedel tar vi digitala verktyg till hjälp för att locka dem som har svårare att ta sig ut i skogen. Vi tar skogen till skolan!

- Det känns jättekul att fånga upp det spirande intresset för omvärld och miljö som finns i den unga generationen. Det är oerhört viktigt att vi i den vuxna generationen visar vilka vägar som finns, för att klara av den stora utmaning som klimatomställningen innebär. Sverige har fantastiska möjligheter tack vare vår skog, säger Theresa von Hofsten, redaktör för det nya läromedlet.

Theresa von Hofsten har en bakgrund som tv-producent och har arbetat mycket med barn- och ungdomsproduktioner på framförallt UR.

Det digitala läromedlet om hållbar utveckling kommer att lanseras våren 2020.

 

Publicerad: