Vindskydd byggs i Norrbotten för utomhuspedagogik!

Written by Anna Steinwall On the 0 Comments
Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten.

 

I Norrbotten har det under 2021 inletts ett samverkansprojekt mellan Skoglig samverkan i Norrbotten, Skogen i Skolan region Norrbotten och det statligt finansierade projektet Naturnära Jobb. Här får skolor som vill utveckla sin utomhusundervisning hjälp av Naturnära Jobb att bygga vindskydd till sina skolskogar. Det gäller i första hand tre kommunala skolor i Luleå. Regionsamordnaren i Norrbotten har hjälpt skolorna att ordna nyttjanderättsavtal för sina skolskogar samt förmedlat uppdraget till Naturnära Jobb. Regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten har också tillsammans med skolorna inventerat vilka behov som finns för ett uteklassrum. 

 

Naturnära Jobb bygger vindskydden i block och kommer även ordna så att vindskydden kommer på plats. Framöver kommer skolorna få mer inspiration för att utveckla sina metoder för en kvalitativ utomhusundervisning av regionsamordnaren för Skogen i Skolan Norrbotten. Fortsättning följer.

Uppdaterad:
Anna Steinwall
Verksamhetsledare

Sidor